Congres duurzaam patiëntgeoriënteerd zorgstelsel 'Care for the Cure'

vrijdag 23 september 2016 09:00 - 17:00

Hoe centraal staat de patiënt nu in de medische zorg?
Welke invloed heeft de patiënt op zijn zorg? Welke keuzes kan hij maken, welke niet?
Hoe werkt de cure, wat is de stand van zaken: a. bezien vanuit de patiënt, b. medisch-organisatorisch en c. bestuurlijk?

Hoe maken we de cure nog beter?
Met het onafhankelijke platform Care for the Cure gaan we op vrijdag 23 september 2016 in Hogeschool Domstad Utrecht in discussie met zorgprofessionals (1e, 2e en 3e lijns), patiënten, bestuurders en beleidsmakers over deze vragen. Een open en inhoudelijke discussie over hoe de cure er in de praktijk voor staat? Het doel is dat de patiënt meer centraal komt te staan, in diagnosestelling, behandeling èn nazorg.

Drie keynote sprekers houden een inleiding vanuit hun invalshoek op ons tripartite stelsel:

  • Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Agenda van de Zorg over REGIE op de ZORG
  • Geert Blijham, voorzitter Raad van Toezicht Academische Ziekenhuis Maastricht over het MEDISCH ZORGAANBOD
  • Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie NPCF over de ZORGVRAAG en PATIENT EMPOWERMENT

De inhoudelijke discussie wordt begeleid door Sabine Uitslag, bestuurder van diverse organisaties in de zorg.

Discussieert u mee?
We gaan in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor een patiëntgeoriënteerde cure. Ook uw mening is van belang en wordt gewaardeerd. De conclusies en aanbevelingen worden aangeboden aan beleidsmakers en politici.

Meer weten?
Kijk dan verder op www.congres-zorgstelsel.nl voor het programma en de sprekers. En meld u aan voor het congres Care for the Cure.

Accreditatie wordt aangevraagd.
Locatie : Hogeschool Domstad Utrecht

Sluiten