Genetische vroegdiagnostiek bij kinderen : refereeravond

maandag 12 juni 2017 18:00 - 21:00

Genetische diagnostiek kan steeds sneller worden uitgevoerd en biedt in toenemende mate aanknopingspunten voor gerichte zorg, behandeling en follow-up, onder meer bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, epilepsie en/of multiple aangeboren aandoeningen. Op deze refereeravond wordt u hierover bijgepraat. Ook vragen we u om aan de hand van verschillende scenario’s mee te denken over hoe genetische vroegdiagnostiek het beste in de zorg voor kinderen kan worden ingebed.

Locatie: auditorium van het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Accreditatie is toegekend.
Programma onderaan deze tekst

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar genetica@umcutrecht.nl o.v.v. ‘refereeravond 12 juni’ met daarin de volgende gegevens:

Instelling/organisatie…………………………………………………………………………..

Naam ………………………………………………………….……………………………………..

Functie ………………………………………………………………………………………………..

Postadres …………………………………………………………………………………………..

PC + plaats ………………………………………………………………………………………..

BIG-nummer………………………………………………..………………………………………
e-mailadres………………………………………………………………………………………...

Sluiten