NACGG voorjaarsbijeenkomst: Genetica in de levensloop: de patiënt centraal?

vrijdag 23 juni 2017 13:00 - 18:00

In verschillende fases van ons leven kunnen we worden geconfronteerd met de vraag of we ons DNA willen laten onderzoeken op erfelijke ziekten. Soms is daar een directe aanleiding voor, zoals een ontwikkelingsachterstand bij een kind of erfelijke vormen van borstkanker in de familie, maar dat hoeft niet. De overheid biedt in elke levensfase diverse vormen van screening aan, zoals de neonatale screening aan pasgeborenen en hun ouders. In Noord-Nederland worden door Eurocat alle aangeboren aandoeningen geregistreerd om onderzoek te kunnen doen naar risicofactoren. Een voorbeeld daarvan zijn de onderzoeken naar kennis over en gebruik van foliumzuur.

Ondertussen schrijdt het debat over de invloed van de genen ten opzichte van de invloed van de omgeving en opvoeding onverminderd voort. Het is bekend dat het risico op borstkanker zowel door genen als andere risicofactoren beïnvloed wordt. De omgeving blijkt de menselijke genetische opmaak zelfs te kunnen beïnvloeden. Genen kunnen door signalen van buiten op een lager of een hoger pitje worden gezet. Zo lijden mensen die vlak na de Hongerwinter zijn geboren vaker aan het zogenoemde metabool syndroom. Welke gevolgen heeft dit voor de genetica en de ‘patiënt’?

Tijdens deze bijeenkomst worden vier vormen van DNA-onderzoek tijdens de levensloop nader belicht door discussie met het publiek aan de hand van een introductie op het thema door vier sprekers: Hoe zetten we hierbij de patiënt centraal?

Programma:

13:00 uur Inloop (koffie en thee)

13: 30 uur Opening - Dr. Lidewij Henneman, voorzitter

13.40 uur 'Als de start niet optimaal is’ Eurocat – langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen - Drs. Renée Lutke, UMCG

14.20 uur Vernieuwde hielprikscreening-een optimale start? - Dr. Peter Schielen, RIVM

15.00 uur Theepauze

15.20 uur Borstkanker screening op maat door onderzoek naar de wisselwerking tussen genen en andere risicofactoren- Prof.dr. Peter Devilee, LUMC

16.00 uur Over het geheugen van onze genen - Lessen uit Hongerwinteronderzoek - Dr. Bas Heijmans, LUMC

16:40 uur Genetica in de levensloop: de inzet van keuzehulpen bij besluitvorming - Drs. Klaas Dolsma, Erfocentrum

16.50 uur Uitreiking NACGG Innovatieprijs en afsluiting

17.00 uur Borrel

Accreditatie is aangevraagd bij de VKGN

Locatie: Stadskasteel Oudaen in Utrecht

Aanmelden:
U kunt zich online aanmelden, of het aanmeldformulier downloaden en ingevuld mailen naar congres@nacgg.nl

Sluiten