Themaraad over netwerkgeneeskunde rond patiëntencategorieën

dinsdag 17 april 2018 19:30 - 21:00

In het Visiedocument Medisch Specialist 2025 hebben we ervoor gekozen om de zorg in netwerken rond de patiënt te organiseren. De toenemende complexiteit van de tweedelijnszorg met steeds meer behandelaren vraagt daar ook om. In deze themavergadering van de Raad kwaliteit willen we met elkaar nadenken, hoe we die zorg rond de patiënt samen kunnen regisseren.

Bekijk hier de volledige uitnodiging.

Sluiten