Vacatures dagelijks bestuur VKGN

dinsdag 24 oktober 2017

In het DB van de VKGN zijn twee vacatures!
Wij zijn op zoek naar een penningmeester en een lid DB met de portefeuille kwaliteit.
Tevens is er behoefte aan uitbreiding van het DB, met een tweede algemeen bestuurslid. Het DB bestaat verder uit de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
Bent u geïnteresseerd, verzoeken wij u zich te melden via secretariaat@vkgn.org

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Frederik Hes (voorzitter), Marieke van Dooren (vice-voorzitter), Joke Verheij (penningmeester, aftredend lid), Anneke Kievit (aftredend DB-lid) of Bernadette van Nesselrooij (secretaris).

We hopen de aanvullingen op het bestuur aan te kunnen kondigen bij de ALV van de VKGN op 19 januari 2018.

Sluiten