Landelijk cursorisch onderwijs (LCO)

VoorzitterMw. Dr. A.M.A. Lachmeijer, klinisch geneticus, UMC Utrecht
SecretarisDhr. Drs. T.P. Potjer
Contactt.p.potjer@lumc.nl

Activiteiten

Verzorging van het landelijk cursorisch onderwijs aan A(N)IOS klinische genetica, aan de hand van de opleidingseisen (in de vorm van competenties en thema's) zoals opgesteld door de PVC (concilium).

Lopend project: opzetten van een toetsing in het kader van de opleiding tot klinisch geneticus.

Documenten

Klik hier

Samenstelling

Sluiten