Schrijftips voor standaardbijlagen

Tips bij het schrijven van een standaardbijlage

Wat is de indeling van de standaard bijlagen?
Voor het schrijven kan de volgende indeling worden gebruikt met kopjes in vraagvorm:

1. Titel: Informatie over xxx (naam aandoening)
2. Wat is xxx? (belangrijkste kenmerken, evt incidentie)
3. Welke medische adviezen zijn er? (controles/behandeling)
4. Wat is de oorzaak?
5. Hoe erft xxx over?
6. Wat betekent dit voor familieleden?
7. Wat zijn mogelijkheden bij een kinderwens?
8. Waar vind ik meer informatie? (links en contactgegevens bij vragen; expertisecentra)

Onderaan de tekst graag synoniemen van de aandoening en de namen van de auteur en controleur(s) toevoegen. Deze worden gebruikt voor de synoniemenlijst en registratie voor de jaarlijkse update. De gegevens worden voor online publicatie weer uit de PDF gehaald.

Ten behoeve van kopje 5 en 7 hebben we vanuit de dysmorfologie standaardteksten geformuleerd over overervingsvormen en kinderwens die indien gewenst gebruikt kunnen worden. Deze teksten staan onderaan dit document.

Tips bij het schrijven van bijlagen
- De bijlage is gericht aan de patiënt zelf en wordt meegestuurd met een korte, persoonlijke eindbrief.
- De lezer wordt in de bijlage niet te persoonlijk aangesproken, we kiezen voor algemene termen. Bijvoorbeeld niet ‘u kunt kiezen voor prenatale diagnostiek’ maar ‘prenatale diagnostiek is mogelijk’, omdat de bijlage voor iedereen geschikt moet zijn (mannen/vrouwen, met/zonder kinderwens etc.)
- We vermijden de term patiënt (maar gebruiken: mensen met/iemand met xxx)
- We schrijven in korte zinnen en gebruiken geen moeilijke woorden.
- We vermijden wollig taalgebruik (er is sprake van, is bent bekend met)
- De bijlage is maximaal 2 A4 lang in lettertype Calibri, lettergrootte 11 en normale regelafstand (1.15)

Sluiten