Schrijfwijzer en standaard tekstblokken

De indeling van deinformatiebrieven
Om de informatiebrieven zoveel mogelijk dezelfde vorm en inhoud te geven, wordt bij voorkeur onderstaande indeling gebruikt (met kopjes in vraagvorm):

1. Titel: Informatie over xxx (naam aandoening)
2. Wat is xxx? (belangrijkste kenmerken, evt incidentie)
3. Welke medische adviezen zijn er? (controles/behandeling)
4. Wat is de oorzaak?
5. Hoe erft xxx over?
6. Wat betekent dit voor familieleden?
7. Wat zijn mogelijkheden bij een kinderwens?
8. Waar vind ik meer informatie? (links en contactgegevens bij vragen; expertisecentra). In de brieven moet een verwijzing naar erfelijkheid.nl worden opgenomen.

Onderaan deinformatiebrief graag synoniemen van de aandoening en de namen van de auteur en controleur(s) toevoegen. Deze worden gebruikt voor de synoniemenlijst en registratie voor de jaarlijkse update. De gegevens worden voor onlinepublicatie weer uit de PDF gehaald.

Ten behoeve van kopje 5 en 7 hebben we vanuit de dysmorfologie standaardteksten geformuleerd over overervingsvormen en kinderwens die indien gewenst gebruikt kunnen worden.

Afspraken bij het schrijven van een informatiebrief
- De informatiebrief is gericht aan de patiënt zelf - De lezer wordt in deinformatiebrief niet persoonlijk aangesproken, we kiezen voor algemene termen. Bijvoorbeeld niet ‘u kunt kiezen voor prenatale diagnostiek’ maar ‘prenatale diagnostiek is mogelijk’, omdat de bijlage voor iedereen geschikt moet zijn(mannen/vrouwen, met/zonder kinderwens etc.)
- We vermijden de term patiënt (maar gebruiken: mensen met/iemand met xxx)
- We schrijven in korte zinnen en gebruiken geen moeilijke woorden.
- We vermijden wollig taalgebruik (er is sprake van, is bent bekend met)
- De informatiebrief is maximaal 2 A4 lang in lettertype Calibri, lettergrootte11 en normale regelafstand (1.15)

Sluiten