Overzicht beschikbare bijlagen

Overzicht beschikbare bijlagen

Op deze pagina vindt u informatieve teksten over diverse syndromale en oncogenetische aandoeningen, geschreven door klinisch genetici voor klinisch genetici. De teksten zijn bedoeld als bijlage bij de persoonlijke brief aan uw adviesvragers.

In de map Algemene informatie vindt u:
- een overzicht van de syndromale en ongenetische aandoeningen en hun synoniemen waarvoor bijlagen beschikbaar zijn. De bijlagen zelf staan alfabetisch gerangschikt in de andere mappen op deze pagina.
- een ‘schrijfwijzer’ met tips voor het maken van bijlagen en enkele standaard tekstblokken die hierbij gebruikt kunnen worden met betrekking tot overerving en kinderwens.
- een overzicht van bruikbare Nederlandstalige folders die elders beschikbaar zijn over zeldzame chromosoomafwijkingen en recent ontdekte monogene aandoeningen en oncogenetische aandoeningen.

In de mapjes hieronder staan de bijlagen op naam van aandoening gerangschikt.

De bijlagen zijn op initiatief van de VKGN-brievenwerkgroep geschreven en gecontroleerd door klinisch genetici uit heel Nederland. Aan de huidige serie zullen stapsgewijs nieuwe bijlagen toegevoegd worden.
De teksten worden periodiek opnieuw beoordeeld door de betrokken klinisch genetici en aangepast aan actuele inzichten waar nodig. De datum van laatste controle vindt u in de documentnaam van de tekst. Elke bijlage is met zorg gemaakt en door drie professionals bekeken, maar het blijft mensenwerk: correcties en aanvullingen zijn welkom.

Heeft u na het lezen van een tekst een voorstel voor verbetering, dan horen we dit graag. U kunt uw suggesties mailen aan brievenwerkgroep@vkgn.org, dan zorgen wij dat deze bij de juiste klinisch genetici terechtkomen.

Sluiten