Voorlichtingsmateriaal

Betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en genetisch onderzoek vindt u op erfelijkheid.nl een site voor het algemeen publiek. Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid.


Op de pagina’s vindt u per ziekte ook patiëntenorganisaties, brochures, filmpjes en meer. U kunt uw vraag over erfelijkheid, erfelijke en aangeboren aandoeningen, kinderwens en erfelijkheid, genetische testen of lotgenotencontact ook mailen aan de Erfomail. Zij geven een antwoord op maat en verwijzen u naar de juiste instantie.

Films

Wat kun je verwachten bij de Klinisch Geneticus?

Borstkanker en erfelijkheid

Kinderwens en erfelijke ziekte

Wat doet een Klinisch Geneticus?

Wetenschap voor patiënten: alles over Osteogenesis Imperfecta

Sluiten