Voorlichtingsmateriaal

Betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en genetisch onderzoek vindt u op erfelijkheid.nl een site voor het algemeen publiek. Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid.

Op de pagina’s vindt u per ziekte ook patiëntenorganisaties, brochures, filmpjes en meer. U kunt uw vraag over erfelijkheid, erfelijke en aangeboren aandoeningen, kinderwens en erfelijkheid, genetische testen of lotgenotencontact ook mailen aan de Erfomail. Zij geven een antwoord op maat en verwijzen u naar de juiste instantie.

DNA-onderzoek voor een diagnose

Mail voor de WORD-versies van de standaard-informatiebladen info@erfocentrum.nl

Films

WES: van bloed prikken tot uitslag (UMCUtrecht)

Wat is WES? (UMCUtrecht)

De uitslag van WES (UMCUtrecht)

Wat kun je verwachten bij de Klinisch Geneticus?

Borstkanker en erfelijkheid

Kinderwens en erfelijke ziekte

Wat doet een Klinisch Geneticus?

Wetenschap voor patiënten: alles over Osteogenesis Imperfecta

Sluiten