Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Onderzoek Klinische Genetica genomineerd voor Wetenschaps- en Innovatieprijs

dinsdag 07 maart 2017

Maar liefst 25 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Een deskundige vakjury selecteerde uit deze voordrachten deze week drie genomineerden, waaronder het onderzoek vanuit de Klinische Genetica. Wie de uiteindelijke winnaar...

Lees meer

Gezocht: Klinisch geneticus voor ESHG commissie kwaliteit

maandag 16 januari 2017

Beste collega’s,

Sinds 2010 vertegenwoordig ik de klinische genetica in een kwaliteitscommissie van de ESHG die tot doel heeft de kwaliteit van genetische diagnostiek binnen Europa te bevorderen. In deze commissie zitten o.a. een aantal coördinatoren van EQA (external quality assessment) programma’s. Dat zijn de programma’s die materiaal rondzenden ...

Lees meer

Succesvolle start coschap Genetica UMC Utrecht

dinsdag 10 januari 2017

Voor de eerste keer werd het voorbereidende blok georganiseerd. Dit duurt zes weken, vindt achtmaal per jaar plaats en bevat naast kindergeneeskunde en gynaecologie onder andere drie (vrijdag)ochtenden met geneticaonderwijs. Na een algemene introductie en een sessie waarin de aanwezige kennis over de basisprincipes - hopelijk - wordt gereactiveerd,...

Lees meer

Prijs voor Els van Riel

vrijdag 06 januari 2017

Op 6 oktober kreeg Els van Riel tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC) de stimuleringsprijs. Deze prijs wordt periodiek uitgereikt aan genetisch consulenten die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de profilering van het vakgebied. Voor het laatst is deze uitgereikt in 2013.
De prijs is een ...

Lees meer
Sluiten