Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Oproep! Feike Willemse prijs

woensdag 09 november 2016

De Feike Willemse prijs is bestemd voor onderzoekers op het gebied van de kinderpathologie of hieraan nauw verwante onderzoeksvelden zoals de ontwikkelingsbiologie, embryologie, klinische genetica, obstetrie en kindergeneeskunde (neo-/perinatologie). Het betreft een stimuleringsprijs, die onderzoeksresultaten beloont en als aanmoediging dient voor ...

Lees meer

Conny van der Meer wint masterthese prijs MANP

maandag 07 november 2016

Conny van der Meer, voorheen genetisch consulent op de afdeling Klinische Genetica in het Erasmus MC, volgde de afgelopen twee jaar de opleiding Master Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Rotterdam. Het afstudeeronderwerp voor haar masterthese was “Niet aangemeld voor erfelijkheidsonderzoek: barrières of weloverwogen keuze”. Zij verrichtte ...

Lees meer

Nieuwe website cardiogenetica UMCG online

dinsdag 01 november 2016

Sinds vrijdag 28 oktober jl. is de cardiogenetica website www.hart-erfelijkheid.nl van het UMCG online.
Op de landelijke patiëntendag op 29 oktober in het UMCG is d ewebsite officieel gelanceerd. Het UMCG is erg trots op deze website, waar zowel voor verwijzers als voor patiënten en hun familieleden informatie te vinden is.

Lees meer

Digitaal expertisecentrum Prader Willi syndroom van start

dinsdag 01 november 2016

Het digitaal expertisecentrum 'Huis van begrip' is een samenwerkingsverband van het Erasmus MC, Prader-Willi Fonds, Radboud UMC, Stichting Kind en Groei en Stichting PWS.

Op de website is alle informatie gebundeld die van belang is voor mensen met PWS, hun ouders en verzorgers, hun behandelaars en begeleiders.

Het is een kenniscentrum dat naast alle...

Lees meer
Sluiten