Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

NAPA Magazine

maandag 24 juni 2019

In het NAPA Magazine van mei 2019 zijn Beppy Caanen en Kim van Kaan geïnterviewd. Het interview gaat over Physician Assistants in de klinische genetica. Het interview is te lezen op pagina 14 en 15.

Lees meer

Oproep: indienen aanvraag René Vogels reisbeurzen

vrijdag 21 juni 2019

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge kankeronderzoekers.

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fond reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankerond...

Lees meer

In memoriam: prof. Henry T. Lynch

donderdag 13 juni 2019

Op 2 juni j.l. overleed na een kort ziekbed prof. Henry T. Lynch, op de leeftijd van 91 jaar. Tot voor kort was hij - als altijd - actief op het gebied van erfelijke tumoren.

In de jaren vanaf 1960 bracht hij een nieuw inzicht naar voren: darmkanker had in sommige families een erfelijke oorzaak. Het zou lang duren, voordat dit inzicht algemeen werd...

Lees meer

Werkgroep Therapie genetische aandoeningen

donderdag 23 mei 2019

De werkgroep Therapie genetische aandoeningen bestaat uit een aantal enthousiaste leden die affiniteit hebben met het ontwikkelen van therapieën voor genetische aandoeningen. De ervaringen van de leden op dit vlak zijn divers, van preklinisch onderzoek en klinische studies tot het ontwikkelen van een weesgeneesmiddel.

De werkgroep heeft als belangri...Lees meer
Sluiten