Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Veranderende regelgeving m.b.t. accreditatiepunten e-learnings

vrijdag 29 maart 2019

Met ingang van 1 april 2019 is de kleinste didactische eenheid in e-learning aangepast van 45 minuten naar 30 minuten (dit is inclusief toets). De accreditatie van e-learning wordt hiermee ook in halve uren toegekend en niet meer afgerond op hele uren.

Lees meer

Oproep: aanleveren verwijzingen via commerciële DNA-testen

vrijdag 22 maart 2019

Het VKGN-bestuur wil u vragen om (per centrum) het aantal verwijzingen naar uw afdeling op basis van direct-to-consumer testen aan ons door te geven. Op deze manier zal geprobeerd worden de landelijke omvang in kaart te brengen. U kunt dit aantal mailen naar secretariaat@vkgn.org.

Lees meer

Winnaar eerste Ton van Essen-prijs

donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart is tijdens het zogenaamde 'assistentenlog' de eerste Ton van Essen-prijs uitgereikt aan Vyne van der Schoot (MUMC+) voor haar presentatie ''Incidental findings in clinical exome sequencing''.

De prijs voor de beste presentatie ging naar Ilja Diets (Radboudumc). De VKGN wil met deze prijs artsassistenten die als hoofdtaak klinis...

Lees meer

Discussiedocument VKGN in het kader van direct-to-consumer genetische tests

maandag 18 februari 2019

Er lijkt sprake te zijn van een toenemend aanbod en gebruik van commerciële, direct aan consumenten aangeboden (direct-to-consumer of DTC) genetische tests door Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Via onder andere advertenties worden consumenten uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

Het DTC-GT aanbod varieert enorm. Er is bij de VKGN weinig zich...

Lees meer
Sluiten