Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Foutje in Yin-Yang gen veroorzaakt verstandelijke beperking

vrijdag 09 juni 2017

Na een jarenlange medische speurtocht hebben onderzoekers van het Radboudumc en hun Italiaanse collega’s de oorzaak gevonden van een zeldzame aandoening die verstandelijke beperkingen veroorzaakt. Het gaat om foutjes in het Yin en Yang gen. Dit gen is betrokken bij de selectie van genen die wel of niet worden afgelezen en speelt daardoor een belan...

Lees meer

DNA-scheiding: van uren naar minuten: UT ontwikkelt snelle en goedkope chip

maandag 29 mei 2017

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een glazen microchip ontwikkeld voor ultrasnelle scheiding en zuivering van DNA-fragmenten. De chip is ook nog eens eenvoudig en goedkoop te produceren.

De resultaten zijn gepubliceerd in Nature Microsystems en Nano-Engineering, een uitgave van Nature.

Waar conventionele scheiding van DNA-fragmenten uren...

Lees meer

Herziene versie 'Richtlijnen voor diagnostiek en preventie voor erfelijke en familiaire tumoren'

donderdag 04 mei 2017

Een herziene versie van richtlijnen voor diagnostiek en preventie voor erfelijke en familiaire tumoren, beter bekend als het blauwe boekje, is verschenen. In deze zesde druk zijn 30 tumorsyndromen opgenomen. Het richtlijnenboekje komt voort uit een samenwerkingsverband van de StOET en de werkgroep klinische oncogenetica van de VKGN.

Bekijk hier de h...

Lees meer

Klinische genetici: Zorgen over voorgenomen wettelijke verplichting vrijgeven weefsel voor justitieel onderzoek

woensdag 03 mei 2017

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) deelt de zorgen in het recente maatschappelijke debat inzake beroepsgeheim en de voorgenomen wettelijke verplichting om opgeslagen weefsel (en dus DNA en alle daaruit af te leiden gegevens) vrij te moeten geven voor justitieel onderzoek.

Onze patiënten moeten erop kunnen blijven vertrouwen dat hun v...

Lees meer
Sluiten