Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Oproep aanmeldingen Ben ter Haar-prijs 2017

vrijdag 22 september 2017

De Ben ter Haar-prijs is ingesteld door de Vereniging Klinische Genetica Nederland ter bevordering van het wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische genetica en ter stimulering van jonge onderzoekers op dit gebied.

In aanmerking komen klinisch genetici (in opleiding), jonger dan 40 jaar, die in een periode van maxima...

Lees meer

Call for abstracts Joint Meeting 2018

vrijdag 22 september 2017

The UK and Dutch Clinical Genetics societies invite you to submit an abstract for presentation and or poster at the next Joint Clinical Genetics Conference to be held in Utrecht. The program includes invited presentations on classic topics in the total field of clinical genetics in the cycle of life.

The central theme of this 6th joint meeting will...

Lees meer

Nevenbevindingen bij NIPT

maandag 18 september 2017

Graag verwijst het bestuur van de VKGN u naar bijgevoegde informatie betreft nevenbevindingen bij NIPT.

Lees meer

TU Delft: Ontdekking chromosoom-motortje steunt DNA-lussentrekkers

dinsdag 12 september 2017

Het is een van de mysteries van de biologie: hoe verdeelt een cel zijn DNA netjes over twee dochtercellen? Al meer dan 100 jaar is bekend dat DNA in de normale cel te vergelijken is met een bord spaghetti, een grote kluwen draadjes door elkaar heen. Als een menselijke cel wil delen moet de cel twee meter DNA opvouwen in nette pakketjes: chromosome...

Lees meer
Sluiten