Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

'Meer mogelijk door gerichte genoomdiagnostiek' - Artikel in Medisch Contact

woensdag 15 november 2017

In Medisch Contact 45 staat een artikel over de toekomst van ons vak en de implementatie van het meerjarenbeleidsplan 2016-2021.

Lees meer

Vacatures dagelijks bestuur VKGN

dinsdag 24 oktober 2017

In het DB van de VKGN zijn twee vacatures!
Wij zijn op zoek naar een penningmeester en een lid DB met de portefeuille kwaliteit.
Tevens is er behoefte aan uitbreiding van het DB, met een tweede algemeen bestuurslid. Het DB bestaat verder uit de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
Bent u geïnteresseerd, verzoeken wij u zich te melden via secre...

Lees meer

Registratie en vergoeding e-consult

dinsdag 24 oktober 2017

Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consult) op dezelfde wijze geregistreerd én geteld kunnen worden als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek.

Lees meer

Oproep aanmeldingen Ben ter Haar-prijs 2017

vrijdag 22 september 2017

De Ben ter Haar-prijs is ingesteld door de Vereniging Klinische Genetica Nederland ter bevordering van het wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische genetica en ter stimulering van jonge onderzoekers op dit gebied.

In aanmerking komen klinisch genetici (in opleiding), jonger dan 40 jaar, die in een periode van maxima...

Lees meer
Sluiten