Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

KNMG stelt beroepsnorm middelengebruik vast

donderdag 18 januari 2018

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf vandaag opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.

Het gebruik van alcohol en psycho...

Lees meer

Eerste 3D-atlas van ontwikkelend menselijk embryo

donderdag 18 januari 2018

Op 10 januari 2018 promoveerde Bernadette de Bakker op de onderzoeksvraag hoe het menselijk embryo zich ontwikkelt in de eerste tien zwangerschapsweken.

Hierover zijn reeds boeken volgeschreven, maar nog nooit is de ontwikkeling van de mens digitaal in 3D-beeld vastgelegd. De Bakker publiceerde hierover in Science van november 2016.

Ze stelt dat g...

Lees meer

Landelijke richtlijn borstkanker herzien - Borstkankerzorg individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven

maandag 15 januari 2018

Een groot deel van de landelijke richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen. Daarnaast is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor...

Lees meer

Nieuwe voorlichting ondersteunt familiecommunicatie over erfelijkheid van CF, Duchenne, EDS en stofwisselingsziekten

woensdag 06 december 2017

Het Erfocentrum heeft in samenwerking met de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting), Duchenne Parents Project (DPP), de VED (Vereniging Ehlers-Danlos Patiënten) en de VKS (Patiëntenvereniging voor stofwisselingsziekten) voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en verspreid om het informeren van familieleden te ondersteunen.

Zodra mensen weten dat zi...

Lees meer
Sluiten