Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Discussiedocument VKGN in het kader van direct-to-consumer genetische tests

maandag 18 februari 2019

Er lijkt sprake te zijn van een toenemend aanbod en gebruik van commerciële, direct aan consumenten aangeboden (direct-to-consumer of DTC) genetische tests door Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Via onder andere advertenties worden consumenten uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

Het DTC-GT aanbod varieert enorm. Er is bij de VKGN weinig zich...

Lees meer

Niet meer jarenlang wachten op de juiste diagnose

dinsdag 12 februari 2019

Op 4 februari jl werd het onderzoeksrapport Scherper zicht op diagnostische vertraging aangeboden aan Minister Bruins. Het onderzoek vanuit het UMCG is onderdeel van een groter project (vanuit patientenperspectief) om zeldzame ziekten bekender te maken, met het Erfocentrum als penvoerder en gefinancierd door het Innovatiefonds. Die bekendheid is no...

Lees meer

De VKGN verwelkomt een nieuwe voorzitter

maandag 21 januari 2019

Afgelopen donderdag heeft het bestuur afscheid genomen van Frederik Hes als voorzitter. Frederik is vier jaar lang voorzitter geweest. Wendy van Zelst-Stams (uit Radboudumc) volgt hem op. Wendy was al algemeen bestuurslid sinds vorig jaar. Veel succes Wendy!

Lees meer

WKZ start Centrum voor Ontwikkelingsachterstand

donderdag 17 januari 2019

Kinderen met ontwikkelingsachterstand kunnen vanaf nu via hun (huis)arts terecht bij het nieuwe centrum

Het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand biedt zo snel mogelijk de juiste diagnostiek en zorg. Ouders en kind worden vanaf dag één begeleid door een coördinerend verpleegkundige, er is een gezamenlijk spreekuur met de benodigde medisch specialis...

Lees meer
Sluiten