Nieuws

Geen LOG op 21 juni a.s.

donderdag 14 juni 2018

Vanwege de ESHG zal er op 21 juni aanstaande geen LOG plaatsvinden.
Wij hopen jullie allen te zien tijdens het NVHG Najaarssymposium op 1 en 2 oktober 2018.

Lees meer

Archief klinische genetica

maandag 11 juni 2018

De VKGN bestaat bijna 30 jaar en het wordt tijd om een archief aan te leggen met de historie van de klinische genetica in Nederland. We zijn er van overtuigd dat er bij (oud-)leden veel materiaal ligt wat niet verloren mag gaan voor de toekomst. Daarom lijkt het ons een goed idee dit (ook) centraal op te slaan en te digitaliseren, zodat het voor al...

Lees meer

Subsidie voor digitaal kennisportaal over genetica

maandag 30 april 2018

ZonMw heeft een subsidie toegekend van €50.000 aan de VKGN voor het ontwikkelen van een digitaal kennisportaal Klinische Genetica voor zorgprofessionals.

Doel van dit project is het ontwikkelen en aanbieden van een aansprekend en betrouwbaar landelijk digitaal kennisportaal over genetica voor niet-genetische zorgprofessionals. Dit is van belang van...

Lees meer

Erfelijke kindernierziekte komt ook voor op volwassen leeftijd

dinsdag 17 april 2018

Onderzoekers van het UMC Utrecht en UMC Groningen hebben ontdekt dat nefronoftise, een zeldzame erfelijke nierziekte, niet alleen een kinderziekte is maar ook bij volwassenen voorkomt.

In de studie onder leiding van dr. Albertien van Eerde, in samenwerking met onderzoeksgroepen uit het buitenland, werden wereldwijd 5.600 patiënten getest op nefrono...

Lees meer

AMC maakt medicijn voor zeldzame stofwisselingsziekte

donderdag 05 april 2018

Het AMC gaat zelf een medicijn bereiden voor patiënten met een zeldzame erfelijke chronische stofwisselingsziekte. Hiermee willen het AMC en de andere initiatiefnemers de zorg voor deze groep patiënten blijven garanderen. Vanaf 1 april wordt het dure, recent in de EU geregistreerde middel, geleverd door fabrikant Leadiant, niet meer uit coulance ve...

Lees meer

Mala Isrie winnares Ben ter Haar prijs 2018

dinsdag 27 maart 2018

Op 12 en 13 maart 2018 is tijdens de Joint Meeting de Ben ter Haar prijs uitgereikt aan Mala Isrie, Sanne ten Broeke ontving de assistentenprijs.

Lees meer

Joint Meeting 2018

donderdag 22 maart 2018

Heb jij al de foto's en bedanktekst van de Joint Meeting 2018 bekeken?
http://jointmeeting2018.com/

Lees meer

Hoe bevalt www.erfelijkheid.nl?

dinsdag 06 februari 2018

Een jaar geleden is de website erfelijkheid.nl vernieuwd. Het taalgebruik is vereenvoudigd (B1 niveau), het menu is ‘vraaggericht’ gemaakt en er is een groot aantal interviews en nieuwe voorlichtingsteksten toegevoegd. Het aantal bezoekers was in de acht maanden na de vernieuwing 24% hoger dan in de acht maanden ervoor. In 2017 bezochten 1,2 miljoe...

Lees meer

European DNA Day essay contest 2018

vrijdag 26 januari 2018

De structuur van de dubbele helix van DNA werd ruim zestig jaar geleden ontrafeld. DNA Day wordt nu elk jaar internationaal op 25 april herdacht. Voor het achtste jaar sponsort de European Society of Human Genetics (ESHG) een DNA Day Essay-wedstrijd op Europese middelbare scholen.

De essaywedstrijd is bedoeld als leermiddel en als een middel om ken...

Lees meer

UMCG publieksvoordracht over BRCA

maandag 22 januari 2018

Op zaterdag 14 oktober 2017 werd in Groningen voor de derde keer een informatiedag gehouden voor families met een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker (BRCA1 en/of BRCA2). Het werd georganiseerd door het expertise centrum Mamma-Ovarium Carcinoom van het UMCG, in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland / Oncogen en Stichting Olijf...

Lees meer

KNMG stelt beroepsnorm middelengebruik vast

donderdag 18 januari 2018

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf vandaag opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.

Het gebruik van alcohol en psycho...

Lees meer

Eerste 3D-atlas van ontwikkelend menselijk embryo

donderdag 18 januari 2018

Op 10 januari 2018 promoveerde Bernadette de Bakker op de onderzoeksvraag hoe het menselijk embryo zich ontwikkelt in de eerste tien zwangerschapsweken.

Hierover zijn reeds boeken volgeschreven, maar nog nooit is de ontwikkeling van de mens digitaal in 3D-beeld vastgelegd. De Bakker publiceerde hierover in Science van november 2016.

Ze stelt dat g...

Lees meer

Accreditatie voor WGS-laboratorium

maandag 15 januari 2018

Het Whole Genome Sequencing (WGS) laboratorium van Hartwig Medical Foundation kreeg op de valreep van 2017 de ISO 17025 accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze accreditatie betekent dat alle WGS-laboratoriumtesten die bij Hartwig Medical Foundation worden uitgevoerd, voldoen aan internationaal gevalideerde kwaliteitseisen.

‘We zijn een in...

Lees meer

Landelijke richtlijn borstkanker herzien - Borstkankerzorg individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven

maandag 15 januari 2018

Een groot deel van de landelijke richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen. Daarnaast is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor...

Lees meer

Nieuwe voorlichting ondersteunt familiecommunicatie over erfelijkheid van CF, Duchenne, EDS en stofwisselingsziekten

woensdag 06 december 2017

Het Erfocentrum heeft in samenwerking met de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting), Duchenne Parents Project (DPP), de VED (Vereniging Ehlers-Danlos Patiënten) en de VKS (Patiëntenvereniging voor stofwisselingsziekten) voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en verspreid om het informeren van familieleden te ondersteunen.

Zodra mensen weten dat zi...

Lees meer

'Meer mogelijk door gerichte genoomdiagnostiek' - Artikel in Medisch Contact

woensdag 15 november 2017

In Medisch Contact 45 staat een artikel over de toekomst van ons vak en de implementatie van het meerjarenbeleidsplan 2016-2021.

Lees meer

Registratie en vergoeding e-consult

dinsdag 24 oktober 2017

Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consult) op dezelfde wijze geregistreerd én geteld kunnen worden als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek.

Lees meer

Oproep aanmeldingen Ben ter Haar-prijs 2017

vrijdag 22 september 2017

De Ben ter Haar-prijs is ingesteld door de Vereniging Klinische Genetica Nederland ter bevordering van het wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische genetica en ter stimulering van jonge onderzoekers op dit gebied.

In aanmerking komen klinisch genetici (in opleiding), jonger dan 40 jaar, die in een periode van maxima...

Lees meer

Call for abstracts Joint Meeting 2018

vrijdag 22 september 2017

The UK and Dutch Clinical Genetics societies invite you to submit an abstract for presentation and or poster at the next Joint Clinical Genetics Conference to be held in Utrecht. The program includes invited presentations on classic topics in the total field of clinical genetics in the cycle of life.

The central theme of this 6th joint meeting will...

Lees meer

Nevenbevindingen bij NIPT

maandag 18 september 2017

Graag verwijst het bestuur van de VKGN u naar bijgevoegde informatie betreft nevenbevindingen bij NIPT.

Lees meer
Toon meer nieuws items
Sluiten