Nieuws

Onderzoek naar preventieve borstamputatie

maandag 29 juli 2019

Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel met de titels: ‘ Preventieve borstamputatie blijkt niet noodzakelijk’ (internet) en ‘afzetten borst vaak onnodig’ (krant). BRCA2-mutatiedraagsters die een preventieve borstoperatie hebben ondergaan, vragen zich door dit artikel misschien af of zij onnodig een preventieve operatie hebben laten ve...

Lees meer

Oproep kandidaten VNVA Essayprijs 2019

dinsdag 02 juli 2019

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) behartigt de belangen van vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifie...

Lees meer

Oproep: invullen enquête

vrijdag 28 juni 2019

Enquête Kunstmatige Intelligentie in de zorg

Over 5 tot 10 jaar zal onze zorg er drastisch anders uit zien. Veel ontwikkelingen hierin zijn technologie-gedreven. Een van de meest belovende technologieën is die van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) in de breedste zin van het woord. Vandaag de dag zijn er al verschillende toepass...

Lees meer

NAPA Magazine

maandag 24 juni 2019

In het NAPA Magazine van mei 2019 zijn Beppy Caanen en Kim van Kaan geïnterviewd. Het interview gaat over Physician Assistants in de klinische genetica. Het interview is te lezen op pagina 14 en 15.

Lees meer

Oproep: indienen aanvraag René Vogels reisbeurzen

vrijdag 21 juni 2019

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge kankeronderzoekers.

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fond reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankerond...

Lees meer

In memoriam: prof. Henry T. Lynch

donderdag 13 juni 2019

Op 2 juni j.l. overleed na een kort ziekbed prof. Henry T. Lynch, op de leeftijd van 91 jaar. Tot voor kort was hij - als altijd - actief op het gebied van erfelijke tumoren.

In de jaren vanaf 1960 bracht hij een nieuw inzicht naar voren: darmkanker had in sommige families een erfelijke oorzaak. Het zou lang duren, voordat dit inzicht algemeen werd...

Lees meer

Werkgroep Therapie genetische aandoeningen

donderdag 23 mei 2019

De werkgroep Therapie genetische aandoeningen bestaat uit een aantal enthousiaste leden die affiniteit hebben met het ontwikkelen van therapieën voor genetische aandoeningen. De ervaringen van de leden op dit vlak zijn divers, van preklinisch onderzoek en klinische studies tot het ontwikkelen van een weesgeneesmiddel.

De werkgroep heeft als belangri...Lees meer

PLN Monstertocht 22 juni 2019

dinsdag 21 mei 2019

Op 22 juni 2019 fietsen Wouter te Rijdt (AIOS UMCG) en Vyne van der Schoot (AIOS MUMC) de Monstertocht. Dit doen zij samen met een groep medici en een PLN mutatie draagster. De Monstertocht is een tocht van 543 km door Noorwegen. Het parcours loopt van Trondheim naar Oslo.

Het doel is om 750.000 euro op te halen. Door te doneren kunnen meer dan 1100...

Lees meer

Veranderende regelgeving m.b.t. accreditatiepunten e-learnings

vrijdag 29 maart 2019

Met ingang van 1 april 2019 is de kleinste didactische eenheid in e-learning aangepast van 45 minuten naar 30 minuten (dit is inclusief toets). De accreditatie van e-learning wordt hiermee ook in halve uren toegekend en niet meer afgerond op hele uren.

Lees meer

Oproep: aanleveren verwijzingen via commerciële DNA-testen

vrijdag 22 maart 2019

Het VKGN-bestuur wil u vragen om (per centrum) het aantal verwijzingen naar uw afdeling op basis van direct-to-consumer testen aan ons door te geven. Op deze manier zal geprobeerd worden de landelijke omvang in kaart te brengen. U kunt dit aantal mailen naar secretariaat@vkgn.org.

Lees meer

Winnaar eerste Ton van Essen-prijs

donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart is tijdens het zogenaamde 'assistentenlog' de eerste Ton van Essen-prijs uitgereikt aan Vyne van der Schoot (MUMC+) voor haar presentatie ''Incidental findings in clinical exome sequencing''.

De prijs voor de beste presentatie ging naar Ilja Diets (Radboudumc). De VKGN wil met deze prijs artsassistenten die als hoofdtaak klinis...

Lees meer

Discussiedocument VKGN in het kader van direct-to-consumer genetische tests

maandag 18 februari 2019

Er lijkt sprake te zijn van een toenemend aanbod en gebruik van commerciële, direct aan consumenten aangeboden (direct-to-consumer of DTC) genetische tests door Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Via onder andere advertenties worden consumenten uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

Het DTC-GT aanbod varieert enorm. Er is bij de VKGN weinig zich...

Lees meer

Niet meer jarenlang wachten op de juiste diagnose

dinsdag 12 februari 2019

Op 4 februari jl werd het onderzoeksrapport Scherper zicht op diagnostische vertraging aangeboden aan Minister Bruins. Het onderzoek vanuit het UMCG is onderdeel van een groter project (vanuit patientenperspectief) om zeldzame ziekten bekender te maken, met het Erfocentrum als penvoerder en gefinancierd door het Innovatiefonds. Die bekendheid is no...

Lees meer

De VKGN verwelkomt een nieuwe voorzitter

maandag 21 januari 2019

Afgelopen donderdag heeft het bestuur afscheid genomen van Frederik Hes als voorzitter. Frederik is vier jaar lang voorzitter geweest. Wendy van Zelst-Stams (uit Radboudumc) volgt hem op. Wendy was al algemeen bestuurslid sinds vorig jaar. Veel succes Wendy!

Lees meer

WKZ start Centrum voor Ontwikkelingsachterstand

donderdag 17 januari 2019

Kinderen met ontwikkelingsachterstand kunnen vanaf nu via hun (huis)arts terecht bij het nieuwe centrum

Het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand biedt zo snel mogelijk de juiste diagnostiek en zorg. Ouders en kind worden vanaf dag één begeleid door een coördinerend verpleegkundige, er is een gezamenlijk spreekuur met de benodigde medisch specialis...

Lees meer

Wijzigingen registratieregels 2019

vrijdag 04 januari 2019

De registratieregels van de NZa bevatten voor 2019 een aantal belangrijke wijzigingen voor medisch specialisten. Zo is onder andere de regelgeving voor onderlinge dienstverlening aangepast en zijn er wijzigingen in de registratiemogelijkheden voor verpleegkundig specialisten en physician assistants.
De Federatie Medisch Specialisten heeft een Regist...

Lees meer

Vacature dagelijks bestuur VKGN

vrijdag 07 december 2018

Omdat er in het dagelijks bestuur van de VKGN een vacature ontstaat, zijn wij op zoek naar een klinisch geneticus, algemeen bestuurslid. We zien in het dagelijks bestuur graag zo veel mogelijk centra en aandachtsgebieden vertegenwoordigd, maar kwaliteiten en enthousiasme staan natuurlijk voorop.

Bent u geïnteresseerd, dan verzoeken wij u zich te me...

Lees meer

European DNA Day Video/Essay Contest 2019

maandag 03 december 2018

12th Annual European DNA Day Essay and Video Contest for High School Students

The structure of the DNA double helix was unraveled over sixty years ago! DNA Day, April 25, is now commemorated internationally as a celebration of Genetics and its promises. For the eighth year, the European Society of Human Genetics (ESHG), will be sponsoring a DNA Day ...

Lees meer

Persbericht: Commerciële aanbieder DNA-test verkoopt schijnveiligheid

vrijdag 09 november 2018

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) doet vandaag een melding bij de inspectie Volksgezondheid en Jeugd waarin ze hun zorg uitspreken over het zogenaamde ‘genenpaspoort’ dat het bedrijf iGene rechtstreeks aan consumenten aanbiedt.

De VKGN maakt zich al langere tijd zorgen over de begeleiding bij en kwaliteit van deze zogenaamde direct-...

Lees meer

Million European Genomes initiatief: Nederland doet mee!

dinsdag 23 oktober 2018

Recent heeft Minister Bruins (VWS) namens ons land de MEGA 'Declaration' getekend: Nederland doet nu formeel mee aan het Europese Million Genomes initiatief!

Inmiddels wordt er op niveau van de betrokken lidstaten, en met betrokkenheid van Brussel (DG-Connect, DG-Research en DG-Santé) overlegd over de insteek van het MEGA initiatief. Nederland heef...

Lees meer
Toon meer nieuws items
Sluiten