Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Nieuw blog op Medisch Contact

vrijdag 10 juli 2020

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier: https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/het-gevoel-dat-het-mijn-eigen-schuld-was-en-ik-het-zelf-op-moest-lossen-zat-heel-diep.htm.

Lees meer

E-learning moleculaire diagnostiek

vrijdag 10 juli 2020

E-learning moleculaire diagnostiek

Dankzij snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek wordt personalised medicine in de oncologie steeds vaker toegepast. Vanaf 14 augustus 2020 kunt u hierover eene-learning volgen via de website van de NVMO. U krijgt handvatten voor de interpretatie van uitslagen van moleculaire diagnostiek en de vertaling...

Lees meer

Oprichting Stichting Aortadissectie Nederland

vrijdag 03 juli 2020

Patiënten verenigen zich in Stichting Aortadissectie Nederland
Een levensbedreigende en zeldzame aandoening waar patiënten maar mondjesmaat informatie over kunnen vinden. Dat was de situatie die Connie van Bemmel, Roelie Pomstra en Deborah Keukens ruim vijf jaar geleden aantroffen toen zij zelf te maken kregen met een aortadissectie. Zij vonden dat...

Lees meer

Handvat gebruik in-huis testen IVDR taskforce

donderdag 02 juli 2020

Vanaf mei 2022 zal een nieuwe EU verordening gelden m.b.t. in-vitro diagnostica (IVD), de zogenaamde IVDR. De laboratoriumspecialisten hebben de handen ineengeslagen en een nationale multidisciplinaire taskforce IVDR opgericht. Vanuit deze taskforce IVDR is een document opgesteld dat beoogt richting te geven aan de interpretatie van deze nieuwe ver...

Lees meer
Sluiten