Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Autorisatie richtlijn Triage en Diagnostiek van Groeistoornissen bij Kinderen

maandag 06 januari 2020

De richtlijn Triage en Diagnostiek van Groeistoornissen bij Kinderen is in december 2018 voorgelegd ter bestuurlijke goedkeuring (autorisatie). In het voorjaar van 2019 werd de werkgroep via de Vereniging van Klinische Genetica Nederland op de hoogte gesteld dat de zustervereniging, de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), ...

Lees meer

Registratiewijzer 2020

donderdag 19 december 2019

De nieuwste versie van de Registratiewijzer 2020 is gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Ten opzichte van 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen.
Per 1-1-2020 vervalt de verplichting dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patiënt aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden...

Lees meer

Oproep: Commentaarfase richtlijn preconceptioneel dragerschapsonderzoek

maandag 02 december 2019

Een werkgroep, bestaande uit veel klinisch genetici, heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de conceptrichtlijn preconceptioneel dragerschapsonderzoek. Deze is nu gereed voor commentaar.
Bijgaand treft u de richtlijn. Wij zouden het fijn vinden uw mening hierover te horen! Het aanleveren van commentaar is mogelijk tot 30 december aanstaande via s...

Lees meer

Keuzehulp Kankerrevalidatie

vrijdag 08 november 2019

Graag vraagt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) uw aandacht voor de 'keuzehulp kankerrevalidatie'. Deze keuzehulp is ontwikkeld door een speciaal daarvoor ingerichte werkgroep en met steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). In de bijlagen treft u meer informatie hierover aan (een versie...

Lees meer
Sluiten