HOME-Page-VKGN-website

Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) is de wetenschappelijke vereniging voor medisch specialisten en andere zorgverleners binnen de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering).
De VKGN wil de kwaliteit van de klinische genetische zorg in Nederland bewaken en verbeteren. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en haar beroepsbeoefenaren.
De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL).

Patiënten en geïnteresseerden Zorgprofessionals

Jaarverslag 2022 Amsterdam UMC

maandag 25 september 2023

Het jaarverslag 2022 van de afdeling Humane Genetica Amsterdam UMC is klaar. Het was een roerig jaar met verhuizingen en afscheid van het afdelingshoofd, maar ook een jaar met hele mooie resultaten in de diagnostiek en research en de benoeming van drie hoogleraren. De highlights van dat wat 2022 onze afdeling bracht leest u hier.

Lees meer

Inschrijven Europees Examen (ECMGG)

dinsdag 19 september 2023

Inschrijven voor het Europees examen (ECMGG) is vanaf 1 oktober weer mogelijk.

Meer informatie:

ECMGG Apply (uems-ecmgg.org)

Lees meer

Nieuwe blog Medisch Contact Cora Aalfs

maandag 26 juni 2023

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Molecular Profile of MSH6-Associated Colorectal Carcinomas Shows Distinct Features From Other Lynch Syndrome–Associated Colorect

donderdag 06 april 2023

Deze tekst beschrijft de belangrijkste bevindingen van een recent onderzoek, uitgevoerd in het LUMC, waarin het moleculair profiel van een grote cohort (n=106) colorectale tumoren van Lynch patiënten in kaart is gebracht. In dit onderzoek, wat reeds is gepubliceerd in Gastroenterology (https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(23)00486-9/ful...

Lees meer
Sluiten