Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Blog MC

dinsdag 25 februari 2020

De nieuwste blog van Cora Aalfs is op de website van het Medisch Contact geplaatst. Deze kunt u hier lezen.

Lees meer

Nieuws vanuit MUMC

vrijdag 21 februari 2020

Betere zorgpaden voor patiënten met zeldzame ziekten.
In het EMRaDi-project hebben de afgelopen drie jaar zorgverzekeraars, universitaire ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en een universiteit zich ingezet voor betere zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening. Gebleken is dat organisatie- en landsgrenzen samenwerking niet in de weg hoeven te ...

Lees meer

Vragenlijst: juiste zorg op de juiste plek

vrijdag 21 februari 2020

Hierbij een link naar de vragenlijst van de Federatie over de juiste zorg op de juiste plek. Hiermee willen zij de zorg voor iedere patiënt toegankelijk, innovatief en betaalbaar te houden. Maar welke belemmeringen ervaart u in uw dagelijkse praktijk om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken? En welke voorbeelden kent u die onder de aan...

Lees meer

Joint Dutch/UK Clinical Genetics Societies and Cancer Genetics Groups meeting

dinsdag 18 februari 2020

Op 10, 11 en 12 februari was in het Sangerinstituut nabij Cambridge de 8e Joint Meeting van de Engelse en Nederlandse klinisch genetische verenigingen. Het geheel had een stormachtig beloop. Om te beginnen liep het niet storm met de Nederlandse aanmeldingen. En de storm op zondag maakte dat een aantal deelnemers uiteindelijk Cambridge nooit bereikt...

Lees meer
Sluiten