Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Dit is de officiële website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren. Om het besloten gedeelte van de site te bekijken dient u een lidmaatschap bij de VKGN te hebben.

De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten (NVGC).

Op telefonische- of per e-mail gestelde vragen of adviezen over (individuele) erfelijkheid kunnen wij niet ingaan. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Zij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar één van de poliklinieken klinische genetica bij u in de buurt. Of neem een kijkje op de website www.erfelijkheid.nl.

Voor patiënten en bezoekers

Richtlijn Dravetsyndroom voor betere diagnostiek, behandeling en zorg

vrijdag 11 oktober 2019

Nieuwe richtlijn Dravetsyndroom voor betere diagnostiek, behandeling en zorg
Het Dravetsyndroom is een zeldzame genetische aandoening, met als belangrijkste symptomen moeilijk behandelbare epilepsie en een verstandelijke beperking. Om de ernst hiervan zoveel mogelijk te beperken, zijn een vroege diagnose, de juiste behandeling en afgestemde zorg be...

Lees meer

Persbericht nieuwe richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

zaterdag 05 oktober 2019

Nieuwe richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

Op 5 oktober 2019 is de landelijke richtlijn informeren van familieleden na het vaststellen van een erfelijke aandoening gepubliceerd. Deze richtlijn vormt een belangrijke stap in het vroegtijdig signaleren van erfelijke aandoeningen en in sommige gevallen preventie van ziekte ...

Lees meer

Call for abstracts: 7th joint Dutch/UK Clinical Genetics Societies and Cancer Genetics Groups meeting

vrijdag 27 september 2019

Joint Dutch/ UK Clinical Genetics Societies and Cancer Genetics Groups meeting

The 7th Joint Dutch/ UK Clinical Genetics Societies and Cancer Genetics Groups meeting is being held on Monday 10th - Tuesday 11th February, 2020 at the Sanger Centre in Cambridge, featuring invited presentations on Polygenic Risk, Management and Treatment of Genetic Con...

Lees meer

Onderzoeksgroepen kunnen zich nu aanmelden voor de Bio Art & Design (BAD) Award 2020

donderdag 26 september 2019

De BAD Award is een competitie die getalenteerde internationale bio-kustenaars en -ontwerpers verbindt met Nederlandse onderzoekgroepen

uit de Life Sciences waarna ze samen een bio-kunstwerk ontwikkelen. Niet alleen zorgt deze samenwerking voor nieuwe inzichten op het grensgebied tussen kunst en wetenschap, de BAD Award is voor beide partijen een u...

Lees meer
Sluiten