Homepagina VKGN

Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) is de wetenschappelijke vereniging voor medisch specialisten en andere zorgverleners binnen de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering).
De VKGN wil de kwaliteit van de klinische genetische zorg in Nederland bewaken en verbeteren. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en haar beroepsbeoefenaren.
De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL).

Patiënten en geïnteresseerden Zorgprofessionals

Website expertisenetwerk Marfan en aanverwante aandoeningen online!

vrijdag 27 januari 2023

De VSOP heeft samen met de Expertisecentra Marfan en aanverwante aandoeningen en de Contactgroep Marfan en aanverwante aandoeningen een website ontwikkeld voor het Expertisenetwerk Marfan en aanverwante aandoeningen:

www.marfan-expertise.net

Deze website is ontwikkeld in het kader van het project Expertise Connected* onder leiding van de VSOP, patië...

Lees meer

Blog van Cora Aalfs geplaatst op Medisch Contact

maandag 16 januari 2023

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Jaarverslag klinische genetica MUMC

woensdag 28 december 2022

Dit was het jaar 2021 voor Klinische Genetica MUMC+

Het jaar 2021 heeft de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ weer veel gebracht. In het jaarverslag focussen we op de medewerkers van de monsterontvangst, weefselkweek, functioneel beheer en bio-informatica. Hun inspanningen houden de afdeling aan de gang en door hun zorgzame en zorgv...

Lees meer

Overlijdensbericht: Joep Geraedts

zaterdag 24 december 2022

De VKGN ontving bericht dat Joep Geraedts is overleden. Hij was de eerste hoogleraar Genetica en Celbiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij was meer dan 30 jaar, van 1982 tot 2013, hoogleraar. Hij was tevens oprichter en hoofd van de afdeling Klinische Genetica van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, thans Universitair Medisch Centrum Maastr...

Lees meer
Sluiten