HOME-Page-VKGN-website

Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN)

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) is de wetenschappelijke vereniging voor medisch specialisten en andere zorgverleners binnen de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering).
De VKGN wil de kwaliteit van de klinische genetische zorg in Nederland bewaken en verbeteren. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en haar beroepsbeoefenaren.
De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL).

Patiënten en geïnteresseerden Zorgprofessionals

Nieuwe blog in Medisch Contact van Cora Aalfs

donderdag 28 maart 2024

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Erelid Prof.Dr. Martinus Frederik Niermeijer overleden

woensdag 20 maart 2024
Een erudiet persoon en een van de grondleggers en tevens erelid van de Vereniging Klinische Genetica Nederland is op 2 maart jongstleden overleden.

Prof.Dr. Martinus Frederik Niermeijer

Onze wetenschappelijke vereniging is hem zeer erkentelijk voor zijn grote bijdrage aan ons vakgebied in breedste zin. Ook na zijn emeritaat bleef hij de ontwikkelinge...
Lees meer

ESHG Dysmorphology workshops in new form!

vrijdag 15 maart 2024

A dedicated pre-submission portal for your cases, shortlisting of the presentations based on expert review and, we are delighted to announce, the ‘Dian Donnai and Jill Clayton-Smith’ prize for the best case presentation from a trainee in medical/clinical genetics. Case Submission Deadline: April 10, 2024.

Website: https://2024.eshg.org/programme-at-...

Lees meer

Onderzoek persoonsgerichte zorg bij zeldzame genetische syndromen en verstandelijke beperking

maandag 29 januari 2024

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen met een genetisch syndroom. Voor steeds meer van deze syndromen worden (gerichte) behandelingen ontwikkeld. Tegelijkertijd is er een risico op onder- en overbehandeling, omdat vaak onduidelijk is of de behandeling werkt. Het bewijs hiervoor is meestal beperkt, omdat onderzoek naar het effect uitdagend is. Vaak zi...

Lees meer
Sluiten