Plenair Overleg

Het plenair overleg bestaat uit de voorzitters van de commissies en werkgroepen van VKGN. Daarnaast is het bestuur onderdeel van het plenair overleg. Het plenair overleg vergadert vier keer per jaar. In het plenair overleg wordt gesproken over onderwerpen die leven binnen de commissies en werkgroepen maar ook onderwerpen die commissie of werkgroep overstijgend zijn.

Sluiten