PR-commissie

VoorzitterDr. M.L. (Maaike) Haadsma, klinisch geneticus
LidDrs. B.P.M. (Bernadette) van Nesselrooij, klinisch geneticus
LidDr. E.H. (Eva) Brilstra, klinisch geneticus
LidDr. M.F. (Marieke) van Dooren, klinisch geneticus
LidP.R. (Philip) Jansen, AIOS
LidK. (Karin) van der Tuin, AIOS
LidDrs. A. (Anne-Marie) de Ruiter, communicatieadviseur
Contactsecretariaat@vkgn.org

Activiteiten

De commissie is op 21 december 1995 formeel ingesteld als Commissie Profilering. Op 15 mei 2008 werd de commissie omgedoopt tot PR-commissie. De PR-commissie heeft als doel het profileren van het vakgebied Klinische Genetica, van de Vereniging Klinische Genetica Nederland en van klinisch genetici waardoor bekendheid met en begrip ten aanzien van de klinische genetica wordt bevorderd in alle lagen van de Nederlands samenleving, met name bij artsen, patiënten en hun organisaties en de betrokken overheid.

De werkzaamheden van de commissie bestaan uit:

  • het ontwikkelen van ideeën en beleidsplannen ten aanzien van profilering en professionalisering van de vereniging en ondersteunen van het bestuur bij de uitvoering hiervan;
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van besluiten die in belangrijke mate de profilering beïnvloeden, waaronder het signaleren van activiteiten buiten de vereniging waar de vereniging in zou moeten participeren dan wel op zou moeten reageren;
  • op verzoek van het bestuur de VKGN vertegenwoordigen bij relevante gelegenheden;ontplooien en uitvoeren van PR-activiteiten;
  • het uitbrengen van een nieuwsbrief en op termijn mogelijk een verenigingstijdschrift.

Documenten

Klik hier

Sluiten