Vakinformatie

De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren.

Hieronder vindt u vakinhoudelijke informatie van de VKGN.

Mist u diagnosecodes? Meldt deze aan via aanvraagdiagnosecode@vkgn.org.

Sluiten