VKGL

De VKGL (Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek) is vertegenwoordigd in het plenair overleg van de VKGN.

Sluiten