Vacature overzicht

Physician assistant klinische genetica

Op de afdeling klinische genetica van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) wordt erfelijkheidsonderzoek op het gebied van kanker (oncogenetica) verricht. Als physician assistant klinische genetica in het AVL verleen je poliklinische zorg aan patiënten en/of hun familieleden, die vanwege een mogelijk erfelijke aanleg voor kanker verwezen worden naar onze afdeling. Je geeft erfelijkheidsvoorlichting en -advies onder supervisie van de klinisch geneticus. Je vraagt DNA-diagnostiek aan, interpreteert de resultaten en bespreekt die met de adviesvragers. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de patiënten, hun familieleden, de behandelend artsen en verwijzers.

Lees verder

Basisarts klinische genetica

Op de afdeling klinische genetica van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) wordt erfelijkheidsonderzoek op het gebied van kanker (oncogenetica) verricht. Als basisarts klinische genetica in het AVL verleen je poliklinische zorg aan patiënten en/of hun familieleden, die vanwege een mogelijk erfelijke aanleg voor kanker verwezen worden naar onze afdeling. Je geeft erfelijkheidsvoorlichting en -advies onder supervisie van de klinisch geneticus. Je vraagt DNA-diagnostiek aan, interpreteert de resultaten en bespreekt die met de adviesvragers. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de patiënten, hun familieleden, de behandelend artsen en verwijzers.

Lees verder

Sluiten