Vacature overzicht

De opleiding

Als AIOS word jij in 4 jaar opgeleid tot klinisch geneticus. De klinisch geneticus stelt (syndroom) diagnoses op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Je geeft informatie aan patiënten en/of familieleden over de genetische bijdrage aan klachten of verschijnselen bij iemand zelf of in de familie en het belang daarvan voor de gezondheid. In deze genetische counseling komen ook de erfelijkheid en implicaties bij kinderwens aan de orde. De klinisch geneticus stelt de indicatie voor DNA diagnostiek en bespreekt de voor- en nadelen van het verrichten van DNA diagnostiek, interpreteert uitslagen van genetische diagnostiek en geeft adviezen voor mensen met een (mogelijk) erfelijke aandoening.

Het vak is sterk in ontwikkeling, we investeren in een steeds intensievere samenwerking met een groeiend aantal specialismen. De patiëntencontacten vinden plaats in het UMCG, in de buitenpoliklinieken in onder meer Zwolle en Leeuwarden en per videoconsult. Je werkzaamheden zijn flexibel en afgestemd op de opleidingseisen MSRC (Kaderbesluit Klinische Genetica), het landelijk opleidingsplan klinische genetica GENiaal 2.0 en het interne opleidingsplan. Gedurende de opleiding zullen verschillende stages doorlopen worden, zoals prenatale diagnostiek, cardiogenetica, oncogenetica, neurogenetica, syndroomdiagnostiek en een wetenschappelijke of klinische verdiepingsstage. Tot de opleiding behoort ook een uitgebreide (genoom) laboratoriumstage. Het volgen van een module in een ander centrum of het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Lees hier meer.

Klinisch Geneticus, Erasmus MC

Werken in het grootste en toonaangevende academisch ziekenhuis met baanbrekend onderzoek, uitstekend ontwikkelingsperspectief en een bijzonder adherentiegebied. Het Erasmus MC Rotterdam heeft een vacature voor een Klinisch Geneticus met aandachtsgebied Cardiogenetica.

Als Klinisch Geneticus houdt je je bezig met directe patiëntenzorg binnen een zeer diverse patiëntenpopulatie. Rotterdam kent als immigratie-stad een zeer grote diversiteit van maar liefst 150 culturen. Daarnaast speelt ook de grootte van ons adherentiegebied een belangrijke rol in het feit dat we een breed scala aan zeldzame en genetische aandoeningen zien. Hierdoor is en blijft je werk interessant, uitdagend en afwisselend. De afdeling Klinische Genetica richt zich voor wetenschappelijk onderzoek actief op een plaats in de top 10 binnen het Erasmus MC. Binnen de Klinische Genetica streven we ernaar om naast onze patiëntgerichte taken 20% van onze tijd aan taken als onderzoek en onderwijs te besteden. Hierdoor is er structureel ruimte voor innovatie binnen je aandachtsgebied om het niveau hiervan verder te verhogen. Lees hier meer.

AIOS Klinische Genetica Amsterdam UMC, locatie AMC

Als arts in opleiding tot specialist (AIOS) word jij in vier jaar opgeleid tot klinisch geneticus. De klinisch geneticus stelt (syndroom)diagnoses op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Hij/zij geeft informatie aan patiënten en/ of familieleden over de genetische bijdrage aan klachten of verschijnselen bij iemand zelf of in de familie en het belang daarvan voor de gezondheid. De klinisch geneticus stelt de indicatie voor DNA diagnostiek en bespreekt de voor-en nadelen van het verrichten van DNA diagnostiek, interpreteert uitslagen van genetische diagnostiek en begeleidt mensen met een (mogelijk) erfelijke aandoening.
Als AIOS klinische genetica werk je op de polikliniek klinische genetica. Onze poliklinische zorg is onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden: Aanleg & Ontwikkeling, Cardio-, Neuro- en Oncogenetica. In de eerste fase van de opleiding werk je afwisselend in deze deelgebieden. Je werkt onder supervisie van klinisch genetici. Daarnaast volg je een stage genoomdiagnostiek. In de tweede fase van de opleiding volg je een verdiepings- en profileringsstage in Nederland of buitenland. Je volgt landelijk en lokaal onderwijs, verzorgd door de enthousiaste opleidersgroep van klinisch genetici en gastsprekers.
Als AIOS klinische genetica werk je voornamelijk op locatie AMC. Gezien de omvang en expertise binnen onze afdeling, biedt onze opleiding de mogelijkheid tot een subspecialisatie op elk gebied. Daarin zijn wij uniek. Op termijn werk je ook met enige regelmaat op een van onze buitenpoli’s (12 locaties).

Lees verder

Sluiten