Commissies

De VKGN is actief op tal van terreinen. Binnen de vereniging zijn een aantal commissies werkzaam. Hieronder vindt u een overzicht van alle VKGN commissies met vermelding van hun samenstelling, contactperso(o)n(en) en doelstelling.
De VKGN is officieel vertegenwoordigd in een aantal landelijke verenigingen en werkgroepen.

Eventuele aanvullingen kunt u mailen naar het secretariaat van de VKGN: secretariaat@vkgn.org.

Sluiten