Assistentenoverleg Klinische Genetica (AKG)

VoorzitterLisette Leeuwen
SecretarisIris de Lange
BestuurslidJuliette Schuurmans
BestuurslidStephanie Donze
BestuurslidJeroen Smits
Contactsecretariaat@vkgn.org

Activiteiten

Het AKG bestuur vertegenwoordigt de arts-assistenten (ANIOS en AIOS) van alle klinisch genetische centra in Nederland.
Vergaderingen vinden plaats tijdens landelijke onderwijsdagen en ad hoc elektronisch danwel telefonisch. Terugkoppeling van diverse punten naar alle AIOS en ANIOS met tevens de gelegenheid voor vragen en input van alle A(N)IOS is standaard ingeroosterd tijdens de landelijke onderwijsdagen. Per centrum zijn er twee aanspreekpunten vastgesteld, waar actuele zaken en mailcorrespondentie naar toe worden gestuurd, zodat vervolgens verspreiding naar alle AIOS/ANIOS volledig gedekt is. Jaarlijks vindt er een assistentenuitje plaats met alle A(N)IOS uit Nederland.
Namens het AKG neemt de voorzitter (en bij verhindering de vice-voorzitter) plaats in het plenair bestuur van de VKGN. Daarnaast zijn de secretaris en de penningmeester afgevaardigd in het PVC/Concilium (waaruit ook de visitatiecommissies worden samengesteld).

Sluiten