Werkgroep Tumor en Erfelijkheidsdiagnostiek

Samenstelling werkgroep
VKGN: Marleen Kets, Anja Wagner
VKGL: Marjolijn Ligtenberg, Maartje Vogel
NVVP klinisch patholoog: Chella van der Post, volgt.
NVVP KMBP: Ernst Jan Speel, Tom van Wezel
NVMO: Machteld Wymenga, Hans Gelderblom

Activiteiten

Eind 2019 is door de NVVP, VKGN en VKGL een multidisciplinaire projectgroep ingesteld met als opdracht de knelpunten rond de overlap van moleculair tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek in kaart te brengen, en advies uit te brengen over oplossingsrichtingen. De NVMO was betrokken bij de laatste fase van de werkzaamheden en in oktober 2021 is het Adviesrapport uitgebracht.

De NVVP, VKGN en VKGL werken samen in het implementeren van de adviezen. Een actiepunt is het instellen van een multidisciplinaire werkgroep klinische genetica, laboratorium specialisten klinische genetica, klinische pathologie en medische oncologie die na het werk van de projectgroep de multidisciplinaire samenwerking en het oplossen van knelpunten kan borgen.

Sluiten