NVHG

De VKGN is vertegenwoordigd in de NVHG (Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica).

De NVHG is bezig met het HUGE NL initiatief, een denktank voor Humane Genetica. Via deze link kunt u het document bekijken.

Sluiten