Commissie Onderwijs

Deze Commissie Onderwijs heeft tot doel het onderwijs vanuit de VKGN te stroomlijnen, kruisbestuivingen te laten plaatsvinden en het onderwijs efficiënter te maken.

Taakgroep Landelijk Cursorisch Onderwijs

VoorzitterKyra Stuurman, klinisch geneticus, Erasmus MC
SecretarisJanna Hol, AIOS klinische genetica, Erasmus MC
LedenDaniel Hoekman
​Marjoleine Broekema
​Floor Duijkers
​Yvonne Hoedemaekers
​Yvette van Ierland
​Merel Maiburg
​Margje Sinnema
​Femke Tammer
​Karin van der Tuin
​Jeroen Smits
​Eva van Walree
​Layla Damen
​Ivo van de Peppel
​Eline Overwater
​Milou Kennis
Contactsecretariaat@vkgn.org

De Taakgroep LCO organiseert het landelijk onderwijscurriculum voor de opleiding klinische genetica, dat bestaat uit 6 jaarlijkse onderwijsdagen. In de taakgroep zitten vertegenwoordigers (AIOS en klinisch genetici) van alle centra. De taakgroep heeft tot doel het onderwijs continu te verbeteren en innoveren. Het curriculum voor 2024-2027 speelt dan ook in op recente ontwikkelingen binnen de genetica, zoals therapie bij genetische aandoeningen en het gebruik van nieuwe technieken. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van toetsing.

Klik hier voor de documenten.

Taakgroep Bij- en Nascholing

VoorzitterMevr. Dr. M. Misra-Isrie, klinisch geneticus, Amsterdam UMC
SecretarisS. Zeidler, Erasmus MC
LedenLieke Berger
Anne Herkert
Edward Leter
Saskia Hopman
Marjolijn Jongmans
Maartje Nielsen
Margot Reijnders
Manon Suerink
Marjolein Weerts
Marijke Wevers
Contactsecretariaat@vkgn.org

De Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de landelijke nascholingsdagen, welke 3-5 maal per jaar plaatshebben in Utrecht.

Tevens is zij medeverantwoordelijk voor de organisatie van de UK/NL meeting die om de twee jaar plaatsvindt en de VKGN researchdag in maart.

De nascholingsdagen zijn in principe geagendeerd op de derde donderdag in januari en de derde donderdag in november. Voor de precieze nascholingsdata kunt u kijken in de agenda op de website.

Klik hier voor de documenten.

Taakgroep Genetica-onderwijs in de Bachelor- en Masterfase

Taakgroep Genetica-onderwijs in de Bachelor- en Masterfase

VoorzitterMw. P.J.G. Zwijnenburg, klinisch geneticus, kinderarts, AmsterdamUMC
LedenAmsterdamUMC locatie AMC: Astrid Plomp: a.s.plomp@amsterdamumc.nl
ErasmusMC: Fred Petrij: f.petrij@erasmusmc.nl
LUMC: Yvonne Hilhorst: Y.Hilhorst-Hofstee@lumc.nl
MUMC: Maaike Vreeburg: m.vreeburg@mumc.nl
Radboudumc: Bregje van Bon: bregje.vanbon@radboudumc.nl
UMCG: Erika Gerkes: e.h.gerkes@umcg.nl / Irma Veenstra: h.e.veenstra-knol@umcg.nl
UMCU: Dennis Dooijes: D.Dooijes@umcutrecht.nl
Contactsecretariaat@vkgn.org

De taakgroep is in 2020 opgericht om ervaring, kennis en inzicht in onderwijs in de klinische genetica in de Bachelor en Masterfase van de Geneeskunde opleiding en andere W.O. opleidingen te bundelen en te versterken en wordt gevormd door de onderwijscoördinatoren van alle centra. De taakgroep wil graag een rol spelen bij visievorming met betrekking tot de positionering en invulling van dit onderwijs in de toekomst. Ook het delen van onderwijsmateriaal is een doel van de taakgroep.

Taakgroep Genetica-onderwijs aan AIOS van andere specialismen

VoorzitterJan C. Oosterwijk, klinisch geneticus UMCG (j.c.oosterwijk@umcg.nl)
Secretarisvacature
Contactsecretariaat@vkgn.org

Vanuit de klinische genetica wordt structureel bijgedragen aan het landelijk cursorisch onderwijs van andere medisch specialismen. De taakgroep heeft tot doel dit onderwijs te coördineren, te stroomlijnen en onderling af te stemmen. Onderwijs in basale genetica onderwerpen is deels uitwisselbaar, terwijl ook specialisme specifieke modules worden aangeboden. Ook is uitwisseling met (klinisch) genetisch onderwijs aan andere doelgroepen mogelijk. De taakgroep is aanspreekpunt voor het ontwikkelen van landelijk en/of regionaal onderwijs aan andere specialismen.

Sluiten