Werkgroep Cardiogenetica (WCG)

VoorzitterChristian van der Werf, cardioloog AmsterdamUMC
Vice- voorzitterMoniek Cox, cardioloog UMCG
SecretarisIngrid Krapels, klinisch geneticus MUMC
PenningmeesterLaura van Loon, klinisch geneticus UMCU
Contactsecretariaat@vkgn.org

Activiteiten

In de werkgroep cardiogenetica zijn alle centra die erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek verrichten naar de erfelijke aspecten van cardiale aandoeningen vertegenwoordigd. Hoewel het formeel geen gezamenlijke werkgroep is met geïnteresseerde leden van de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie), zijn NVVC leden wel in de werkgroep vertegenwoordigd. Ook LOD en BOGC leden maken ook deel uit van de werkgroep.

Het belangrijkste doel van de werkgroep is kennis vergroten en overdragen. De (goedbezochte) bijeenkomsten van de werkgroep worden twee maal per jaar in Utrecht (juni/december) gehouden. In deze bijeenkomsten worden de leden geïnformeerd over recente ontwikkelingen en wordt casuïstiek en beleid besproken (o.a. ook protocollen/richtlijnen). Er bestaat een nauwe samenwerking met werkgroepen van het ICIN (Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland) en het Durrer Cardiogenetisch Research Centrum.

De werkgroep stimuleert samenwerking tussen de centra.

Richtlijnen

Klik hier

Agenda en overige documenten

Klik hier

Sluiten