Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Klinische Genetica Nederland bestaat uit tenminste zes leden (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester en twee leden). Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar als bestuur en daarnaast minimaal 4 maal per jaar samen met het Plenair Overleg (PO). Het plenair overleg fungeert als een adviesorgaan voor het bestuur en zal het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Daarnaast organiseert het bestuur tenminste 2 maal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Eventuele agendapunten voor vergaderingen kunt u inbrengen via het secretariaat van de vereniging door te mailen met secretariaat@vkgn.org.

Sluiten