Nieuws

Adviezen projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek

vrijdag 26 november 2021

De projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek van NVVP, VKGL en VKGN heeft in oktober 2021 adviezen uitgebracht. Het VKGN-bestuur heeft vorige week steun betuigd.

Waar gaan de adviezen over?

De adviezen hebben als doel de kwaliteit van zorg op het grensvlak van erfelijkheidsdiagnostiek en tumordiagnostiek te optimaliseren en hebben betrekking op...

Lees meer

Vacature lid Accreditatie Commissie van de VKGN

dinsdag 16 november 2021

Als eerste op de hoogte zijn van leuke symposia en nuttige congressen? Wordt dan lid van de Accreditatie Commissie van de VKGN!

Wat doe je als lid van de Accreditatiecommissie?
De accreditatiecommissie is de subcommissie van de Commissie Bij- en Nascholing en is verantwoordelijk voor het beoordelen van accreditatie aanvragen. In de praktijk betekent ...

Lees meer

CNV poli by afdeling psychiatrie MUMC

maandag 15 november 2021

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) richt zich al lang op hersenontwikkelingsstoornissen en psychiatrische genetica. Onlangs is een gespecialiseerde polikliniek opgericht voor psychiatrische diagnostiek en advisering van volwassenen met CNV zoals 1q21 deletie en duplicatie, 3q29 deletie en duplicatie of 17q11.2 deletie en duplicatie ...

Lees meer

De Richtlijnendatabase app: heb jij ‘m al?

donderdag 04 november 2021

De Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten is vanaf nu beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Kinderchirurg Roel Bakx: ‘Ons vak is dynamisch en ik ben veel onderweg, dus als ik iets wil opzoeken tijdens de poli of de visite dan doe ik dat graag op mijn telefoon.’ Met meer dan 3 miljoen bezoeken per jaar, is het gebruik v...

Lees meer

Blog Medisch Contact van Cora Aalfs

donderdag 04 november 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Uitnodiging prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda VKGN

maandag 01 november 2021

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor de prioriteringsbijeenkomst van de VKGN kennishiaten.

Nadere details over het doel van deze bijeenkomst vindt u in de uitnodigingsbrief.

Datum: Dinsdag 25 januari 2022 van 17.00 tot 20.00 uur

Locatie: ZOOM

Graag horen wij uiterlijk vóór 10 januari 2022 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn door een bericht...

Lees meer

In de media: Online DNA-test

maandag 11 oktober 2021

Wereldwijd groeit het aanbod van online dna-testen waarmee je je kans op ernstige ziekten kunt bepalen. Waar commerciële bedrijven kansen zien, benadrukken medici de risico’s. Want een dna-test laten uitvoeren mag simpel zijn, de interpretatie van de uitslag is dat niet. ‘En dat is nu het probleem’, stelt Marieke van Dooren, klinisch geneticus in h...

Lees meer

Ze hebben altijd elkaar en dat stelt mij gerust

donderdag 12 augustus 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

CGS & RGS verruimen coulanceregeling herregistratie (deskundigheidsbevordering)

donderdag 05 augustus 2021

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Door de nieuwe regeling kunnen geneeskundig specialisten en profielartsen in aanmerking komen voor een vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. Het gaat om ee...

Lees meer

Federatiecongres 1001 voorbeelden jzojp: Kwaliteitsslag of bezuiniging?

donderdag 15 juli 2021

Is juiste zorg op de juiste plek een kwaliteitsslag of een bezuiniging? En draait gepast gebruik van zorg om het behalen van kwantitatieve doelstellingen of om samen beslissen?

Deze – en nog veel meer – vragen komen aan bod tijdens het online Federatiecongres 1001 voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek op 8 september van 13.00 tot 17.30 uur. We ...

Lees meer

Oproep: insturen kennishiaten voor de kennisagenda

donderdag 15 juli 2021

Geachte leden,

Recent is het project “Kennisagenda VKGN” gestart om te inventariseren waar in de klinische genetica een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing / expert opinion bestaat (kennishiaten). Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewen...

Lees meer

Inzet apps voor publieke gezondheid vraagt zorgvuldige afweging

maandag 12 juli 2021

De verantwoorde inzet van apps ten behoeve van de publieke gezondheid vraagt om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Daarvoor kunnen criteria worden gebruikt uit bestaande ethisch-juridische kaders. Apps brengen wel nieuwe uitdagingen met zich mee ten opzichte van meer klassieke methoden die de overheid inzet zoals een laboratoriumtest...

Lees meer

Nieuw blog geplaatst op Medisch Contact

maandag 28 juni 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

In Memoriam: Robert Hofstra

woensdag 09 juni 2021

Op 05 juni 2021 is Robert Hofstra, hoogleraar genetica en hoofd van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC, overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Robert heeft jarenlang belangwekkend bijgedragen aan de ontwikkeling van de (klinische) genetica in Nederland als onderzoeker, hoogleraar, afdelingshoofd en bestuurslid van diverse o...

Lees meer

Nieuw blog van Cora Aalfs op Medisch Contact

woensdag 02 juni 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Wetenschapsdag

maandag 29 maart 2021

Donderdag 25 maart was de online VKGN/VKGL researchdag, waarbij promovendi en andere onderzoekers in gelegenheid worden gesteld hun lopende onderzoeksprojecten te presenteren. Het was een geslaagde dag met rond de 100 deelnemers en gaf een goed overzicht van wat er zoal aan klinisch en moleculair genetisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland wo...

Lees meer

Richtlijn Schisis behandeling

maandag 15 maart 2021

De herziening en ontwikkeling van een vijftal modules van de richtlijn Schisis is op initiatief van NVPC gestart. De richtlijn is gereed voor commentaar. Bekijk hier de richtlijn. Commentaar kan aangeleverd worden tot uiterlijk 27 april a.s. via secretariaat@vkgn.org.

Lees meer

The ECMGG 2021

dinsdag 09 maart 2021

The European Certificate in Medical Genetics and Genomics (ECMGG) is intended to be the main knowledge-based assessment tool for Clinical / Medical Genetics and Genomics training across Europe, establishing world-class leading standards in the specialty throughout all European countries. Registration for the online ECMGG Exam 2021 is open. The clos...

Lees meer

Websites expertisenetwerken congenitale malformaties online

dinsdag 23 februari 2021

De VSOP heeft samen met de expertisecentra en patiëntenorganisaties websites ontwikkeld voor de expertisenetwerken anorectale malformaties, congenitale hernia diafragmatica, slokdarmafsluiting en ziekte van Hirschsprung. Deze websites laten patiënten en zorgverleners zien hoe de zorg in het netwerk is ingericht en dragen bij aan de vindbaarheid van...

Lees meer

Nederlanders voorzichtig, maar positief over aanpassen embryo-DNA om ernstige ziekten te voorkomen

woensdag 27 januari 2021

Resultaten DNA-dialoog aan demissionair minister Hugo de Jonge en publiek gepresenteerd

De meeste deelnemers aan de DNA-dialoog hebben geen principiële bezwaren tegen het aanpassen van het DNA van embryo’s om zo ernstige erfelijke ziektes te voorkomen. Maar ze stellen er wel duidelijke voorwaarden aan. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rappo...

Lees meer
Toon meer nieuws items
Sluiten