Nieuws

Ze hebben altijd elkaar en dat stelt mij gerust

donderdag 12 augustus 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

CGS & RGS verruimen coulanceregeling herregistratie (deskundigheidsbevordering)

donderdag 05 augustus 2021

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Door de nieuwe regeling kunnen geneeskundig specialisten en profielartsen in aanmerking komen voor een vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. Het gaat om ee...

Lees meer

Federatiecongres 1001 voorbeelden jzojp: Kwaliteitsslag of bezuiniging?

donderdag 15 juli 2021

Is juiste zorg op de juiste plek een kwaliteitsslag of een bezuiniging? En draait gepast gebruik van zorg om het behalen van kwantitatieve doelstellingen of om samen beslissen?

Deze – en nog veel meer – vragen komen aan bod tijdens het online Federatiecongres 1001 voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek op 8 september van 13.00 tot 17.30 uur. We ...

Lees meer

Oproep: insturen kennishiaten voor de kennisagenda

donderdag 15 juli 2021

Geachte leden,

Recent is het project “Kennisagenda VKGN” gestart om te inventariseren waar in de klinische genetica een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing / expert opinion bestaat (kennishiaten). Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewen...

Lees meer

Inzet apps voor publieke gezondheid vraagt zorgvuldige afweging

maandag 12 juli 2021

De verantwoorde inzet van apps ten behoeve van de publieke gezondheid vraagt om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Daarvoor kunnen criteria worden gebruikt uit bestaande ethisch-juridische kaders. Apps brengen wel nieuwe uitdagingen met zich mee ten opzichte van meer klassieke methoden die de overheid inzet zoals een laboratoriumtest...

Lees meer

Nieuw blog geplaatst op Medisch Contact

maandag 28 juni 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

In Memoriam: Robert Hofstra

woensdag 09 juni 2021

Op 05 juni 2021 is Robert Hofstra, hoogleraar genetica en hoofd van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC, overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Robert heeft jarenlang belangwekkend bijgedragen aan de ontwikkeling van de (klinische) genetica in Nederland als onderzoeker, hoogleraar, afdelingshoofd en bestuurslid van diverse o...

Lees meer

Nieuw blog van Cora Aalfs op Medisch Contact

woensdag 02 juni 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Wetenschapsdag

maandag 29 maart 2021

Donderdag 25 maart was de online VKGN/VKGL researchdag, waarbij promovendi en andere onderzoekers in gelegenheid worden gesteld hun lopende onderzoeksprojecten te presenteren. Het was een geslaagde dag met rond de 100 deelnemers en gaf een goed overzicht van wat er zoal aan klinisch en moleculair genetisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland wo...

Lees meer

Richtlijn Schisis behandeling

maandag 15 maart 2021

De herziening en ontwikkeling van een vijftal modules van de richtlijn Schisis is op initiatief van NVPC gestart. De richtlijn is gereed voor commentaar. Bekijk hier de richtlijn. Commentaar kan aangeleverd worden tot uiterlijk 27 april a.s. via secretariaat@vkgn.org.

Lees meer

The ECMGG 2021

dinsdag 09 maart 2021

The European Certificate in Medical Genetics and Genomics (ECMGG) is intended to be the main knowledge-based assessment tool for Clinical / Medical Genetics and Genomics training across Europe, establishing world-class leading standards in the specialty throughout all European countries. Registration for the online ECMGG Exam 2021 is open. The clos...

Lees meer

Websites expertisenetwerken congenitale malformaties online

dinsdag 23 februari 2021

De VSOP heeft samen met de expertisecentra en patiëntenorganisaties websites ontwikkeld voor de expertisenetwerken anorectale malformaties, congenitale hernia diafragmatica, slokdarmafsluiting en ziekte van Hirschsprung. Deze websites laten patiënten en zorgverleners zien hoe de zorg in het netwerk is ingericht en dragen bij aan de vindbaarheid van...

Lees meer

Nederlanders voorzichtig, maar positief over aanpassen embryo-DNA om ernstige ziekten te voorkomen

woensdag 27 januari 2021

Resultaten DNA-dialoog aan demissionair minister Hugo de Jonge en publiek gepresenteerd

De meeste deelnemers aan de DNA-dialoog hebben geen principiële bezwaren tegen het aanpassen van het DNA van embryo’s om zo ernstige erfelijke ziektes te voorkomen. Maar ze stellen er wel duidelijke voorwaarden aan. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rappo...

Lees meer

Nieuw blog voor Medisch Contact

maandag 11 januari 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier: https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/dokters-leren-levens-te-verlengen-niet-te-beeindigen-zeker-niet-als-het-om-een-kind-gaat.htm

Lees meer

Europese studie naar precisiebehandelingen bij monogene epilepsiesyndromen

vrijdag 08 januari 2021

In het UMC Utrecht, als partner van, en in samenwerking met het European Reference Network EpiCARE gaan we een onderzoek naar monogene epilepsiesyndromen en precisiebehandeling coördineren:

PINPOINT - Precision treatments In moNogenic ePilepsy syndromes: Observational registry and N-of-1 Trial recommendations

Via deze weg willen wij jullie graag op...

Lees meer

Statement mRNA vaccins

woensdag 06 januari 2021

Zie hieronder het statement van de ESHG over mRNA vaccins. De originele Engelstalige statement vindt u hier.

Er is op social media een aanzienlijke discussie gaande over het Covid-19 vaccin, waarin in sommige posts angst wordt aangewakkerd dat het messenger RNA in het vaccin, het DNA van de ontvanger aantast. In een poging om helderheid te verschaff...

Lees meer

Nieuw blog Medisch Contact

woensdag 16 december 2020

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier: https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ik-heb-meer-moeite-met-al-die-operaties-van-vroeger-dan-met-mijn-scheve-gezicht.htm

Lees meer

Syndromen.net is online

maandag 07 december 2020

Alles over syndromen op één plek

De VSOP (patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen), de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) van het Erasmus MC lanceren vandaag www.syndromen.net
: een website met betrouwbare medische informatie over zorg en bege...

Lees meer

Oproep Wetenschaps- en Innovatieprijs

maandag 12 oktober 2020

Goed onderzoek verdient een podium. Elke 2 jaar reikt de Federatie Medisch Specialisten daarom de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. Met de kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen medisch specialisten continu werken aan gepast gebruik van zorg: toegespitst op de unieke patiënt, zodat die kan rekenen op de beste zorg: toegankelijk, innovatief ...

Lees meer

Herregistratie-eisen i.v.m. corona

vrijdag 02 oktober 2020

Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming herregistratie en opleiding aiossen vanwege Covid-19.
Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft CGS de regelingen rond herregistratie en opleidingen verruimd. Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de regi...

Lees meer
Toon meer nieuws items
Sluiten