Nieuws

Medisch Contact blog van Cora Aalfs

vrijdag 29 april 2022

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Multidisciplinaire polikliniek voor DNA repair stoornissen in Erasmus MC

woensdag 30 maart 2022

Waarom DNA repair stoornissen?

DNA repair stoornissen betreft een groep van zeldzame genetische multisysteem aandoeningen, waarvoor multidisciplinaire zorg essentieel is. Op dit moment is deze zorg voor veel patiënten versnipperd over meerdere ziekenhuizen en zorgverleners. Mede op verzoek van ouders, patiënten en de patiëntenvereniging voor patiënt...

Lees meer

Influencerscampagne 'Dan krijg je te horen: het zit in de familie'

woensdag 23 maart 2022

Linda Hakeboom, Olcay Gulsen, Channah Koerten, Fabienne de Vries en Marlien van Wensen zetten samen met Borstkankervereniging Nederland erfelijke aanleg voor borst-, eierstok-, en prostaatkanker op de kaart.

In sommige families komen borst-, eierstok- en prostaatkanker vaker voor dan gemiddeld. Borstkankervereniging Nederland start op 21 maart de in...

Lees meer

Nieuw blog geplaatst op Medisch Contact

donderdag 24 februari 2022

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Subsidieregeling veelbelovende zorg

dinsdag 15 februari 2022

De Subsidieregeling veelbelovende zorg is weer opengesteld voor het indienen van projectideeën. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 5 april 2022 om 14:00 uur.

Waar is deze regeling voor bedoeld?
De regeling is bedoeld voor veelbelovende zorg die nog niet uit het basispakket vergoed wordt, omdat de effectiviteit van deze zorg...

Lees meer

Jaaroverzicht Erfocentrum 2021

dinsdag 15 februari 2022

Vooruitlopend op het jaarverslag, dat later in het jaar zal verschijnen, geeft het Erfocentrum alvast een korte terugblik op de belangrijkste activiteiten en onderwerpen van het afgelopen jaar.

Onze voorlichting

Met onze twee belangrijkste informatiekanalen, de website Erfelijkheid.nlen de Erfomail,hebben we in 2021 weer veel mensen bereikt. De websi...

Lees meer

Vul de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in

dinsdag 08 februari 2022

Meer inzicht in loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist (DJS) vragen alle 30.000 aios en medisch specialisten om de
Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in te vullen. Goede cijfers over de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten ontbreken. Met d...

Lees meer

Webinar herziene richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie

donderdag 13 januari 2022

Op maandag 27 september heeft een webinar plaatsgevonden over de herziene richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie. Inmiddels is de richtlijn geautoriseerd en gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. U kunt de richtlijn hier vinden.

Tijdens het webinar zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen...

Lees meer

Richtlijnendatabase app

maandag 13 december 2021

De Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten is vanaf nu beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. De app is in de eerste dagen ruim 4.000 keer gedownload. Kinderchirurg Roel Bakx: ‘Ons vak is dynamisch en ik ben veel onderweg, dus als ik iets wil opzoeken tijdens de poli of de visite dan doe ik dat graag op mijn telefoon.’ M...

Lees meer

Blog Cora Aalfs op Medisch Contact

donderdag 09 december 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Adviezen projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek

vrijdag 26 november 2021

De projectgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek van NVVP, VKGL en VKGN heeft in oktober 2021 adviezen uitgebracht. Het VKGN-bestuur heeft vorige week steun betuigd.

Waar gaan de adviezen over?

De adviezen hebben als doel de kwaliteit van zorg op het grensvlak van erfelijkheidsdiagnostiek en tumordiagnostiek te optimaliseren en hebben betrekking op...

Lees meer

Vacature lid Accreditatie Commissie van de VKGN

dinsdag 16 november 2021

Als eerste op de hoogte zijn van leuke symposia en nuttige congressen? Wordt dan lid van de Accreditatie Commissie van de VKGN!

Wat doe je als lid van de Accreditatiecommissie?
De accreditatiecommissie is de subcommissie van de Commissie Bij- en Nascholing en is verantwoordelijk voor het beoordelen van accreditatie aanvragen. In de praktijk betekent ...

Lees meer

CNV poli by afdeling psychiatrie MUMC

maandag 15 november 2021

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) richt zich al lang op hersenontwikkelingsstoornissen en psychiatrische genetica. Onlangs is een gespecialiseerde polikliniek opgericht voor psychiatrische diagnostiek en advisering van volwassenen met CNV zoals 1q21 deletie en duplicatie, 3q29 deletie en duplicatie of 17q11.2 deletie en duplicatie ...

Lees meer

De Richtlijnendatabase app: heb jij ‘m al?

donderdag 04 november 2021

De Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten is vanaf nu beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Kinderchirurg Roel Bakx: ‘Ons vak is dynamisch en ik ben veel onderweg, dus als ik iets wil opzoeken tijdens de poli of de visite dan doe ik dat graag op mijn telefoon.’ Met meer dan 3 miljoen bezoeken per jaar, is het gebruik v...

Lees meer

Blog Medisch Contact van Cora Aalfs

donderdag 04 november 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

Uitnodiging prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda VKGN

maandag 01 november 2021

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor de prioriteringsbijeenkomst van de VKGN kennishiaten.

Nadere details over het doel van deze bijeenkomst vindt u in de uitnodigingsbrief.

Datum: Dinsdag 25 januari 2022 van 17.00 tot 20.00 uur

Locatie: ZOOM

Graag horen wij uiterlijk vóór 10 januari 2022 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn door een bericht...

Lees meer

In de media: Online DNA-test

maandag 11 oktober 2021

Wereldwijd groeit het aanbod van online dna-testen waarmee je je kans op ernstige ziekten kunt bepalen. Waar commerciële bedrijven kansen zien, benadrukken medici de risico’s. Want een dna-test laten uitvoeren mag simpel zijn, de interpretatie van de uitslag is dat niet. ‘En dat is nu het probleem’, stelt Marieke van Dooren, klinisch geneticus in h...

Lees meer

Ze hebben altijd elkaar en dat stelt mij gerust

donderdag 12 augustus 2021

Er staat weer een nieuw blog van Cora Aalfs op de website van het Medisch Contact. Je vindt het blog hier.

Lees meer

CGS & RGS verruimen coulanceregeling herregistratie (deskundigheidsbevordering)

donderdag 05 augustus 2021

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Door de nieuwe regeling kunnen geneeskundig specialisten en profielartsen in aanmerking komen voor een vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. Het gaat om ee...

Lees meer

Federatiecongres 1001 voorbeelden jzojp: Kwaliteitsslag of bezuiniging?

donderdag 15 juli 2021

Is juiste zorg op de juiste plek een kwaliteitsslag of een bezuiniging? En draait gepast gebruik van zorg om het behalen van kwantitatieve doelstellingen of om samen beslissen?

Deze – en nog veel meer – vragen komen aan bod tijdens het online Federatiecongres 1001 voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek op 8 september van 13.00 tot 17.30 uur. We ...

Lees meer
Toon meer nieuws items
Sluiten