Werkgroep Prenatale Genetica (WPG)

VoorzitterDr. I. Feenstra
SecretarisDr. M. Suerink, klinisch geneticus, LUMC
Contactsecretariaat@vkgn.org

Activiteiten

De werkgroep prenatale genetica (WPG) is op 6 september 2012 opgericht. De definitieve naam wordt in de volgende vergadering vastgesteld. In de WPG hebben klinisch genetici en artsen werkzaam in de prenatale diagnostiek zitting.

Doelstelling

Inzichtelijk maken van de werkwijze in de verschillende centra, om in de toekomst tot een landelijk vergelijkbare werkwijze in de prenatale diagnostiek te komen, ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen en anticiperen op de invoer van nieuwe landelijke technieken in de prenatale diagnostiek. Leden van de commissie participeren in landelijke en lokale werkgroepen op het gebied van prenatale screening, perinatale sterfte audit en in onderzoek in de prenatale diagnostiek. Aangezien de commissie nog in oprichting is zullen de doelstellingen het komend jaar worden ingevuld en uitgewerkt. De commissie heeft nog geen documenten.

Vergaderfrequentie

Voorgenomen vergaderfrequenties: 3-4x per jaar.

Documenten

Klik hier

Sluiten