Bijeenkomst NACGG

donderdag 19 november 2020 12:30 - 17:00

Op donderdagmiddag 19 november 2020 wordt ONLINE de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). Deze bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen op het terrein van de genetica en public health genomics. Dit wordt gedaan aan de hand van een gastspreker en korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Ook wordt de Leo ten Kate innovatieprijs 2020 uitgereikt. De voertaal is Nederlands.

Na afloop van de bijeenkomst houden we de algemene ledenvergadering, ALV (aanvang 16.15 uur). NACGG leden ontvangen hierover nog nader bericht.

Kosten: leden: 15 euro, niet-leden: 20 euro

Aanmelden kan via de website: www.nacgg.nl of direct via deze link

U ontvangt na aanmelding een persoonlijke link om online deel te kunnen nemen.

Programma
13.15 Opening door Lidewij Henneman, voorzitter
In memoriam prof.dr. Leo ten Kate, oprichter NACGG

13:25 Prijsuitreiking Leo ten Kate innovatieprijs 2020

13.35 Het internationale landschap van nationale genomics initiatieven
Suzanne Onstwedder, RIVM

13.55 Hoe de publieke opinie wordt beïnvloed door de behandelingskarakteristieken van kiembaanmodificatie
Ivy van Dijke, Amsterdam UMC

14.15 Informeren van familieleden bij een erfelijke aanleg voor kanker: pro-actief en op maat
Maaike Haadsma, Radboud UMC

14.35 PAUZE

14.45 Oog voor impact - over geneticaonderwijs vanuit maatschappelijk en persoonlijk perspectief
Gastspreker: Marc van Mil, Universiteit Utrecht

15.15 Wat vinden Nederlandse professionals en ouders van de uitbreiding van de hielprikscreening? Een interviewstudie
Adriana Kater, Amsterdam UMC

15.35 Forensisch gebruik van niet-forensische genetische databanken – een medisch-ethische analyse
Nina de Groot, Vrije Universiteit

15.55 Sluiting en pauze

16.15 Algemene Ledenvergadering & virtuele borrel

Sluiten