Colloquium Community Genetics over darmkanker

maandag 04 december 2017 15:00 - 16:30

Colloquium APH (voorheen EMGO+ ) onderzoeksgroep Community Genetics

Ervaringen van professionals in de gezondheidszorg met universele tumorscreening voor Lynch syndroom in de regio Amsterdam - Matthijs Loning 3de jaar Gezondheidswetenschappen

Na 2015 is er een nieuwe richtlijn geïntroduceerd voor tumorscreening door de patholoog in alle gevallen van colorectaal carcinoom onder de 70 jaar om Lynch syndroom op te sporen.
Voor mijn bachelor stage heb ik enkele professionals van verschillende disciplines in ziekenhuizen in de regio Amsterdam geïnterviewd over hun ervaringen met het implementeren van de nieuwe richtlijn.
Aan de orde kwamen: samenwerking en communicatie tussen de verschillende disciplines; hoe patiënten worden geïnformeerd; het feit dat een patholoog testen doet met genetische implicaties; eventuele barrières bij implementatie van de nieuwe richtlijn.
In dit colloquium zal ik enkele bevindingen bespreken.

Besluiten over deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker: wel of niet meedoen? -
Linda Douma, PhD/sociaal psycholoog bij Sociale Geneeskunde VUMC (RISC)

Sinds 2014 wordt iedereen in Nederland die tussen de 55 en 75 jaar oud is uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kunnen mensen zich preventief laten onderzoeken (screenen) op de aanwezigheid van darmkanker of voorlopers daarvan.
Binnen mijn onderzoeksproject onderzoeken we wat de publieke opinie is t.a.v. het bevolkingsonderzoek en hoe mensen besluiten er wel of niet aan mee te doen. Hiervoor hebben wij vragenlijsten uitgezet alsook interviews gehouden.
Aspecten waar wij onder meer benieuwd naar zijn, zijn: wat weet en vindt het algemene publiek van het bevolkingsonderzoek; welke redenen en overwegingen hebben mensen om zich wel of niet te laten screenen; welke informatie, doelen en waarden spelen mee bij de beslissing over deelname; welke rol zien mensen voor hun omgeving, de overheid en de (huis)arts; welke keuzestijl wordt er gehanteerd; wanneer vinden mensen zelf een ‘goede’ beslissing genomen te hebben.
In dit colloquium bespreek ik een aantal van onze bevindingen tot nu toe.

Locatie:
Kamer C569, Medische Faculteit, VUmc, Van der Boechorststraat 7, Amsterdam. (neem vanaf de hoofdingang lift naar 5e etage, C vleugel)

Alle geïnteresseerden zijn welkom! Graag een bevestiging sturen naar Carla van El.

Carla van El, tel: 020-4448867,
www.vumc.com/researchcommunitygenetics

Sluiten