Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

woensdag 29 maart 2017 - donderdag 30 maart 2017 00:00 - 00:00

Een intensieve tweedaagse cursus met als doel zorgprofessionals kennis te laten maken met EBP en EBP te leren toepassen in de dagelijkse praktijk

Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke onderzoeken en behandeling uitgevoerd moeten worden en over wel of niet doorverwijzen. Bij het nemen van een beslissing spelen meerdere factoren een rol. Allereerst is er de eigen expertise, daarnaast heeft de patiënt of cliënt een stem en hangt een en ander af van de beschikbare middelen bijvoorbeeld geld en tijd. Om tot optimale zorg te komen, dienen beslissingen, naast deze drie factoren, ook te worden gebaseerd op wat er bekend is over een bepaalde behandeling of aandoening. Er worden continu nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Het integreren van deze evidence uit klinisch onderzoek maakt beslissingen 'evidence based'.

De cursus is bestemd voor iedere zorgprofessional (minimaal HBO-niveau) die zijn kennis over EBP wil aanscherpen en EBP in de praktijk wil brengen. De cursus is ook zeer geschikt voor docenten en praktijk-/stagebegeleiders van zorgprofessionals in opleiding.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Sluiten