Dutch Thyroid Cancer Group Symposium

donderdag 01 november 2018 00:00

Op 1 november 2018 wordt in Rotterdam het symposium georganiseerd ter gelegenheid van de oprichting van de Dutch Thyroid Cancer Group.

Een update voor de klinische praktijk – Schildkliernodi en schildklierkanker

Schildklierziekten vormen voor internisten, chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen en radiologen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse klinische praktijk.
Dit multidisciplinaire karakter voor schildklierziekten geldt in het bijzonder voor patiënten met (een verdenking op) schildklierkanker. Om de expertise en kwaliteit van zorg op het gebied van schildklierziekten te blijven verbeteren, hebben diverse medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen besloten om de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) op te richten. De basis van
de DTCG is een optimistische inslag om gezamenlijk vanuit een intrinsieke motivatie de dagelijks zorg voor onze patiënten te verbeteren en een platform te bieden vanuit waar gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek kan worden geïnitieerd.

Iedereen kan lid worden, de DTCG is zo multidisciplinair mogelijk en lidmaatschap is gratis. Leden kunnen hierbij per initiatief bekijken of ze participeren of niet.

Het oprichtingssymposium van de DTCG zal in het teken staan van verschuivende inzichten in de behandeling van schildkliernodi in het algemeen en schildklierkanker in het bijzonder, en is bedoeld voor alle artsen en medisch specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met deze aandoeningen. Het deel voor de pauze, getiteld “Schildklierkanker anno nu” staat in het teken van de huidige state of the art diagnostiek en behandeling van patiënten (met een verdenking op) schildklierkanker. Hoewel de huidige richtlijn schildklierkanker pas drie jaar oud is, zijn er met name op het gebied van minder agressieve behandelingen veel nieuwe inzichten, waardoor bepaalde delen van de richtlijn al weer aan revisie onderhevig zijn. Het deel na de pauze, getiteld “Less is more” zal daarom vanuit verschillende perspectieven stil staan bij de vraag of we wel altijd even agressief moeten zijn met onze therapie. Aansluitend zal de dag worden afgesloten met multidisciplinaire tumor board, waarbij aan de hand van casuïstiek de optimale behandeling van een vijftal patiënten door een breed panel bediscussieerd wordt.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd bij de
DE NIV, NVVH, NVVR, NVVP,
NVRO, VSR EN DE NVNG.

Deelname aan dit symposium is
100 Euro voor medisch specialisten,
25 Euro voor AIOS/ANIOS/NP/VS/overigen,
en 2 Euro voor studenten.

AANMELDEN
U kunt zich inschrijven via de website van de DTCG.

INFORMATIE EN ORGANISATIE
Anneke Hokke
Secretaresse Erasmus MC Academic Center for Thyroid Diseases
T 010 7044986
schildkliercentrum@erasmusmc.nl

Sluiten