NACGG najaarsbijeenkomst 2018

vrijdag 16 november 2018 13:00 - 17:30

Op vrijdagmiddag 16 november 2018 wordt in Utrecht de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG).

De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.De voertaal is Nederlands.
Voor aanvang van de bijeenkomst houden we de algemene ledenvergadering, ALV (aanvang 12.30 uur). NACGG leden ontvangen hierover nog nader bericht.

Locatie: Stadskasteel Oudaen in Utrecht, www.oudaen.nl

Tijd: 13.00-17.00 uur

13.00 Inloop (aanvang ALV 12.30 uur)

13.15 Opening door Dr. Lidewij Henneman, voorzitter

Middagvoorzitter: Mr.dr. Rachèl van Hellemondt

13.20 De communicatie van en responses op onzekerheid tijdens het bespreken van genetische paneltesten voor erfelijke kanker. Een observationele studie - Drs. Niki Medendorp (Amsterdam UMC, AMC)

13.40 Borstkanker risico predictie op basis van de Polygene Risico Score - Drs. Inge Lakeman (LUMC)

14.00 Valkuilen in onderzoek naar polygene risico scores voor de predictie van veelvoorkomende ziekten - Drs. Forike Martens (Amsterdam UMC, VUmc)

14.20 Praktische barrières en faciliterende factoren ervaren door apothekers bij de implementatie van farmacogenetische screening in Nederland - Drs. Pauline Lanting (UMC Groningen)

14.40 PAUZE

15.15 Factoren geassocieerd met acceptatie, overweging en intentie van het ondergaan van direct-to-consumer genetische tests: een survey studie - Dr. Kelly Stewart (MUMC+)

15.35 Implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test als eerste screeningstest in het landelijk prenatale screeningsprogramma: de TRIDENT-2 studie - Drs. Karuna van der Meij (Amsterdam UMC, VUmc)

15.55 Hercontacteren in de genetica: wat is de context? - Drs. Noor Giesbertz (UMC Utrecht)

16.15 De ELSI Service desk- Dr. Susanne Rebers (NKI Amsterdam), gastspreker

16.35 Sluiting & Borrel

Sluiten