NACGG najaarsbijeenkomst 2022

vrijdag 25 november 2022 13:00 - 17:00

Op 25 november 2022 wordt de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomic.

Sprekers:

  • Jacobien Niebuur (UMC Groningen): Proefimplementatie Farmacogenetisch Paspoort in het Lifelines populatiecohort en Lifelines NEXT geboortecohort: een verkenning van voorwaarden voor verantwoorde en haalbare uitgifte van een Farmacogenetisch paspoort middels focusgroepen met onderzoeksdeelnemers en betrokken eerstelijnszorgverleners.

  • Julia van Helden (UMC Utrecht): De impact van nieuwe genetische technologie op mensenrechten in de publieke gezondheidszorg.

  • Gerard te Meerman (RUG): Waarom nevenbevindingen bij de NIPT niet betrouwbaar zijn.

  • Suzanne Onstwedder (RIVM): Handvatten voor beleid rond direct-to-consumer genetische testen: sleutelaspecten voor beleidsafwegingen.

  • Diewertje Houtman (Erasmus MC): Art & Genomics: hoe je als wetenschapper kunst en design kunt gebruiken om wetenschap en maatschappij te verbinden.

  • Gastspreker Dick Lindhout (Em. Prof. Medische Genetica, UMC Utrecht): Klinische genetica en langdurige zorg in Nederland.

De voertaal is Nederlands. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

Vooraf aan de bijeenkomst wordt van 12.00-13.00 uur de ALV gehouden. Alle NACGG leden zijn hierbij van harte welkom. Uw aanwezigheid bij de ALV kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

U kunt zich via deze link aanmelden om aanwezig te zijn bij onze najaarsbijeenkomst.

De locatie: Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht

Sluiten