NACGG najaarsbijeenkomst 2022

vrijdag 25 november 2022 13:00 - 17:00

Op 25 november 2022 wordt de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomic.

Stuur uiterlijk 7 oktober een abstract in en/of nomineer een veelbelovende, jonge onderzoeker voor de Leo ten Kate Talentprijs!
Het abstractformulier vind u op nacgg.nl

U kunt zich via deze link aanmelden om aanwezig te zijn bij onze najaarsbijeenkomst.

De locatie is Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht

Inloop is vanaf 13 uur, de start van het programma is 13.30 uur.
Na afloop bent u van harte welkom bij de borrel.

Sluiten