NACGG Najaarsbijeenkomst

vrijdag 09 december 2016 13:00 - 17:00

Het programma is samengesteld op basis van ingezonden abstracts en geselecteerd door een onafhankelijke jury.

Programma

13.00 Inloop

13.30 Opening

13.40 Evaluatie en implementatie van de e-learning ‘Herkennen van erfelijk aanleg bij colorectaal carcinoom’ voor MDL-artsen en chirurgen - Dr. Kirsten Douma (AMC Amsterdam)

13.55 Argumenten voor klinisch nut van farmacogenetica: wetenschappelijke literatuur over statines als voorbeeld - Dr. Tessel Rigter (VUmc & RIVM Bilthoven)

14.10 Op jacht naar levensbedreigende mutaties, een goed idee? - Drs. Roel Wouters (UMC Utrecht)

14.25 Wanneer toeval nuttig wordt - een nieuwe blik op toevalsbevindingen in de gezondheidszorg - Drs. Laura Kooij (UMC Utrecht)

14.40 PAUZE (* met ALV voor NACGG leden *)

15.45 Routinisatie in prenatale screening: een conceptuele analyse - Drs. Adriana Kater-Kuipers (ErasmusMc Rotterdam)

16.00 Introductie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest: vragenlijstonderzoek onder Nederlandse verloskundigen - Dr. Linda Martin (Academie Verloskunde Amsterdam)

16.15 “Het is maar één extra buisje bloed”: Een aanbod van dragerschapscreening voor hemoglobinopathieën in een zwangere hoog-risico groep - Drs. Kim Holtkamp (VUmc Amsterdam)

16.30 Hercontact over herclassificatie mutaties in de cardiogenetica: ervaringen van patiënten - Drs. Tanja Halbersma-Konings (UMCG Groningen)

16.45 Uitreiking van de NACGG-prijs 2016 & sluiting

17.00 Borrel

Locatie:
Oudaen in Utrecht

Inschrijven kan door onderstaand formulier ingevuld te sturen naar congres@nacgg.nl of via de website NACGG.nl

Sluiten