NACGG-voorjaarsbijeenkomst: 'Genomic data: wat je moet weten voor verantwoord uitwisselen en gebruik'

vrijdag 31 maart 2023 12:00 - 17:00

'Wat zijn de uitdagingen die gepaard gaan met werken met en uitwisselen van genomic data?

Programma

12:00 uur Inloop met lunch

  • Het betrekken van burgers bij de uitdagingen van (genomic) data use - Els Leclerq
  • Overzicht van uitdagingen voor verantwoord gebruik en uitwisseling van genomic data - Carla van El
  • Harde en zachte wet- en regelgeving rondom genomic data gebruik en uitwisseling - Rachèl van Hellemondt
  • Infrastructuur voor verantwoorde genomic data use - Health RI
  • Uitdagingen van schaalvergroting van genomic data use – TBA
  • Plenaire dialoog met alle aanwezigen onder leiding van Mirjam Plantinga

Sluiting 17:00 uur

Het doel van deze bijeenkomst is om elke deelnemer naar huis te laten gaan met een idee, inzicht of plan om bij te dragen aan verantwoorde uitwisseling en gebruik van genomic data vanuit zijn of haar professionele rol.
Zien we u op 31 maart?

Aanmelden voor de bijeenkomst via het inschrijfformulier

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 in Utrecht

Sluiten