NACGG wetenschappelijke najaarsbijeenkomst

vrijdag 24 november 2017 13:00 - 17:00

Op vrijdagmiddag 24 november vindt in Oudaen de jaarlijkse wetenschappelijke najaarsbijeenkomst plaats van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG).

De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.

Programma:

12.30 Algemene ledenvergadering NACGG

13.00 Inloop
13.15 Opening door Dr. Lidewij Henneman, voorzitter
Discussieleider: Mr.dr. Rachèl van Hellemondt

GASTSPREKER
13.20 Niet-invasieve prenatale diagnostiek heeft de toekomst
Prof.dr. Wouter de Laat (Hubrecht Instituut, Utrecht)

14.00 De counselor balanceert tussen non-directiviteit en preferentie voor prenatale optie
Drs. Sanne van der Steen (ErasmusMC Rotterdam)

14.15 Ontwikkeling en pilot studie van de PRENID-scale: een meetinstrument voor geïnformeerde besluitvorming in eerste trimester prenatale screening
Drs. Iris Bakkeren (ErasmusMC Rotterdam)

14.30 Informeren van familieleden bij erfelijke hartziekten: Wat zijn de ervaringen en voorkeuren van zorgverleners, indexpatiënten en familieleden?
Drs. Lieke van den Heuvel (AMC Amsterdam)

14.45 Discussie en vragen
15.00 PAUZE

15.30 Acties, rollen en verantwoordelijkheden voor implementatie van farmacogenetica in de eerstelijn
Dr. Tessel Rigter (RIVM Bilthoven)

15.45 Kiembaanmodificatie bij mensen: Europese aanbevelingen
Dr. Carla van El (VUmc Amsterdam)

16.00 Een systematisch literatuuroverzicht van redenen voor of tegen de klinische toepassing van kiembaanmodificatie
Drs. Ivy van Dijke (VUmc/AMC Amsterdam)

16.15 Discussie en vragen

16.30 Uitreiking van de NACGG-prijs 2017 & sluiting
16.45 Borrel

Locatie: Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier, maar ook via www.nacgg.nl

Sluiten