Najaarsbijeenkomst NACGG

vrijdag 29 november 2019 12:30 - 18:00

Op vrijdagmiddag 29 november vindt de jaarlijkse wetenschappelijke najaarsbijeenkomst plaats van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG).

De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.

Dit wordt gedaan aan de hand van korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Daarnaast zullen een of meerdere gastsprekers uitgenodigd worden.

U WORDT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR EEN INDIENEN VAN EEN ABSTRACT. Zie formulier hieronder.

De inzendtermijn sluit 12 oktober. Wij hopen op een groot aantal inzendingen!

Tijdens de bijeenkomst zal ook de NACGG Innovatieprijs 2019 worden uitgereikt.

De NACGG Innovatieprijs is bedoeld voor een veelbelovende onderzoeker die binnen het wetenschappelijk onderzoek op bijzondere wijze aandacht heeft gegeven aan community genetics en/of public health genomics.

NACGG leden kunnen kandidaten bij de jury voordragen (via secretaris@nacgg.nl). Daarnaast kan de jury kandidaten selecteren uit de ingezonden abstracts.

Het werk van de onderzoeker wordt op de volgende criteria beoordeeld: het innovatieve karakter van het onderzoek, de nieuwswaarde van het onderzoek en de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

Meer informatie over het programma volgt later.

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
Inloop vanaf 12:30u, Opening start 13:00u.

De kosten voor deelname zijn 35 euro voor NACGG leden en 55 euro voor niet-leden.
Aanmelden kan online via nacgg.nl/agenda

Sluiten