Najaarsbijeenkomst NACGG

vrijdag 29 november 2019 12:30 - 18:00

Op vrijdag 29 november organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek of interessante meningen op het terrein van de genetica en public health genomics. Dit wordt gedaan aan de hand van een gastspreker en korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. De voertaal is Nederlands. Voor aanvang van de bijeenkomst houden we de algemene ledenvergadering, ALV (aanvang 12.30 uur). NACGG leden ontvangen hierover nog nader bericht.

Datum: Vrijdag 29 november 2019

Tijd: 13.00-17.00 uur (ALV 12.30 uur)

Locatie: Stadskasteel Oudaen in Utrecht, www.oudaen.nl

Aanmelden kan via de website

Programma

13.00 Inloop (aanvang ALV 12.30 uur)

13.15 Opening door Dr. Lidewij Henneman, voorzitter

Middagvoorzitter: Mr.dr. Rachèl van Hellemondt

13.20 Betaalbare medicijnen voor iedereen met een zeldzame ziekte: over hoe en waarom een ziekenhuis de strijd tegen peperdure medicijnen aan gaat Gastspreker: Marleen Kemper, Amsterdam UMC

14.00 Publieke betrokkenheid bij vraagstukken rondom kiembaanmodificatie: dialoog in de ogen van experts - Diewertje Houtman, Erasmus MC

14.20 Patiëntbelevingsonderzoek naar ervaringen van spoed Whole Exome Sequencing (WES) bij echoafwijkingen tijdens de zwangerschap - Mirjam Plantinga, UMCG

14.40 PAUZE

15.15 Dilemma over het melden van nevenbevindingen in de hielprikscreening voor SCID: Mening van ouders over Ataxia Telangiectasia- Maartje Blom, RIVM

15.35 Informeren van familieleden over een erfelijke aandoening: Attitudes van patiënten en de algemene bevolking - Lieke van den Heuvel, Amsterdam UMC

15.55 Alle patiënten genotyperen? Principes en drijfveren achter gepersonaliseerde en data-gestuurde genetische diagnostiek - Boy Vijlbrief, Erasmus MC

16.15 Genetische zorg als regime - verkenning van de transitie in genetica - Tessa Lange, UMC Utrecht

16.35 Sluiting & Borrel

Sluiten