Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen

woensdag 28 februari 2018 00:00 - 00:00

Save the date: Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen – 28 februari 2018!

De Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2018 (NCZA) : (https://vsop.nl/zeldzameziektendag/nationale-conferentie-za/ncza-2018/ ) zal in het teken staan van het grote belang van een tijdige diagnose in geval van een zeldzame of genetische aandoening.

Onder andere zal worden ingegaan op de mogelijkheden van screening en genoom sequensing. Ook zal het Integraal Kankercentrum Nederland ingegaan op zeldzame vormen van kanker aan de hand van een op deze dag te lanceren rapport. Vooraanstaande sprekers zullen de thema’s inleiden die vervolgens in workshops worden uitgewerkt in aanbevelingen voor onderzoek, zorg en beleid.

Deze conferentie is van belang voor vertegenwoordigers patiëntenorganisaties, expertisecentra, zorgverzekeraars, onderzoekersinstellingen, diagnostische en farmaceutische industrie en overheid.

Ook in 2018 vindt de conferentie plaats op 28 februari in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein en omvat dan zowel een ochtend- als een middagprogramma.

De NCZA is onderdeel van de Zeldzameziektendag ( https://vsop.nl/zeldzameziektendag/.). In het avondprogramma wordt hier extra bij stilgestaan, met o.a. de uitreiking van de Zeldzame Engel Awards.

Vanaf 11 december zal een eerste versie van het programma op de website worden geplaatst en kunt u zich registreren.

Reserveert u 28 februari 2018 nu alvast in uw agenda!

Sluiten