Openbare verdediging proefschrift 'Familial Melanoma and Pancreatic Cancer: studies on genotype, phenotype and surveillance'

woensdag 29 mei 2019 11:15

Op 29 mei 2019 is de openbare verdediging van het proefschrift 'Familial Melanoma and Pancreatic Cancer: studies on genotype, phenotype and surveillande door Thomas Potjer, klinisch geneticus in het LUMC.

De plechtigheid vindt plaats om 11.15 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73, in Leiden. Aansluitend bent u van harte welkom op de receptie aldaar.

Voor informatie en aanmelden: t.p.potjer@lumc.nl.

Sluiten