Startbijeenkomst subsidieoproep embryomodellen en erfelijke aandoeningen

woensdag 01 april 2020 12:00 - 16:00

Subsidieoproep: embryomodellen en erfelijke ziekten
Graag nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst op woensdag 1 april 2020 van het programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER).

ZonMw heeft opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een subsidieprogramma uit te voeren over embryomodellen en organoïden.
Binnen dit programma is subsidie beschikbaar voor onderzoek met pluripotente stamcellen om:

  1. alternatieve modelsystemen te ontwikkelen voor onderzoek met menselijke embryo’s;
  2. kennis te verwerven voor de behandeling van ernstige erfelijke ziekten.

Subsidierondes
In maart opent ZonMw twee subsidierondes. Dit betreft een ronde voor multidisciplinaire consortia, waarin medisch-biologische onderzoekers uit verschillende disciplines en kennisinstellingen samenwerken met alfa- en gammawetenschappers.
U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek op twee onderwerpen. In hoofdlijn 1 kunt u een project indienen voor onderzoek naar ernstige erfelijke ziekten (mono-genetische aandoeningen). Dit betreft onderzoek naar nieuwe inzichten in het ziektemechanisme van verschillende ernstige erfelijke ziekten, die daarmee mogelijk leiden tot nieuwe behandelingen voor patiënten. Het onderzoek maakt gebruik van iPS-cellijnen, organoïden of bestaande embryonale stamcellijnen.
Hoofdlijn 2 richt zich op de (verdere) ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren die uiteindelijk als model kunnen dienen voor de embryonale ontwikkeling van de mens. Het gaat hierbij om blastoïden, gastruloïden of iPS-gameten en daaruit ontstane niet-levensvatbare embryo’s. Er is in het programma ook ruimte voor de ontwikkeling van andere humane embryo-achtige structuren.
Binnen het programma is specifiek aandacht voor ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke disciplines zorgen voor de antwoorden op deze vraagstukken. Dit geldt vooral voor het onderzoek in hoofdlijn 2, dat zich nog in een meer fundamentele fase bevindt. Maar ook in hoofdlijn 1 kunnen zich ethische of juridische vraagstukken voordoen, bijvoorbeeld over eigenaarschap van organoïden. Voor projecten in beide hoofdlijnen geldt dat binnen het project ethische, maatschappelijke en juridische aspecten (ELSI) van het project onderzocht moeten worden.
Ten tweede wordt een subsidieoproep gepubliceerd voor ethisch onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid van het tot stand brengen van niet-levensvatbare embryo’s voor onderzoek.

Startbijeenkomst
Op woensdag 1 april organiseert ZonMw een startbijeenkomst voor dit programma. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds om informatie te geven over de opzet en de geplande subsidierondes van het programma. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderzoekers uit verschillende disciplines om met elkaar in contact te komen en een multidisciplinair consortium op te zetten. We bieden onderzoekers daarom ook de mogelijkheid om hun ideeën voor een project te pitchen om zo nieuwe samenwerkingen op te zetten.

Wanneer: Woensdag 1 april 2020, 12:00-16:00 uur (inclusief netwerklunch)
Waar: NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 330, 2593 CE Den Haag
Wat: Startbijeenkomst programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Karien de Rooij, programmamanager, translational@zonmw.nl.

Sluiten