Symposium Neuromusculaire Ziekten ''Behandeling & Bijwerkingen''

vrijdag 10 januari 2020 08:45 - 16:45

Het Symposium Neuromusculaire ziekten, jaarlijks georganiseerd door het Spierziekten Centrum Nederland (SCN), zal dit jaar het onderwerp behandelingen en bijwerkingen van veel voorkomende neuromusculaire aandoeningen op zowel de kinder- als volwassenleeftijd aan de orde stellen. Hierbij worden (kinder)neurologische, genetische en revalidatiegeneeskundige aspecten belicht.

De nieuwe richtlijn polyneuropathie zal worden toegelicht en de belangrijkste klinische en praktische punten uit deze richtlijn zullen besproken worden. Hierna zullen de bijwerkingen van biologicals en statines op neuromusculair gebied worden doorgenomen. In de oncologie zien we een enorme toename van succesvolle nieuwe strategieën, echter met toenemende neuromusculaire complicaties tot gevolg. Bij fascioscapulohumerale dystrofie (FSHD) zien we een verbetering in de genetische diagnostiek en een groei in nieuwe behandelstrategieën, gericht om de genetische veranderingen tegen te gaan. Bij de aandoening amyotrofische laterale sclerose (ALS) zal de aandacht vooral komen te liggen op de bulbaire klachten en de behandeling van de gevolgen van de bulbaire zwakte.

Als laatste zullen de toepassingen van intraveneus immuunglobuline bij neuromusculaire ziekten aan bod komen.

Ook jaarlijks terugkerende onderwerpen staan op het programma met een focus op de belangrijkste nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen op neuromusculair gebied. De winnaar van de Prinses Beatrix Spierfonds Jaarprijs Neuromusculaire ziekten geeft een lezing en de dag wordt afgesloten met een neuromusculaire quiz. Bij alle voordrachten worden stemkastjes gebruikt, zodat u actief kunt deelnemen en uw eigen mening kunt toetsen aan die van uw collega’s. De dag zal worden afgesloten met een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje.

Meer informatie en aanmelden kunt u vinden via: https://www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/neuromusculair-jaarsymposium/

Sluiten