Symposium Personalized Medicine – medicatie voor zeldzame indicaties beschikbaar maken in de gezondheidszorg

dinsdag 27 november 2018 10:00 - 14:45

Op 27 november 2018 zal Charlotte Vrinten haar proefschrift verdedigen met de titel:

“From Rationing to rationality. Feasibility and acceptability of n‐of‐one trials for rare diseases”

Graag nodigen wij u uit voor een symposium voorafgaande aan de promotie.

Tijdens dit symposium zullen we – vanuit verschillende invalshoeken belicht- discussie voeren over het beschikbaar maken van medicatie voor zeldzame indicaties in de gezondheidszorg. De voertaal is Nederlands.

Tijd: 10:00-14:45 uur (& Promotie Charlotte Vrinten 15:45 uur)

Locatie symposium: Agora 1, VU Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Voorzitters: Prof. Dr. Martina Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics en Prof. Dr. Ronald Plasterk, hoogleraar Novel strategies for access to therapeutics

PROGRAMMA:
10:15-10:45 Personalized medicine in een op solidariteit gestoelde zorgverzekering.
Prof. Dr. Bert Boer, Erasmus School of Health Policy & Management, Rotterdam, voormalig bestuurslid Zorginstituut Nederland

10:45-11:15 Medicatie voor zeldzame indicaties: het perspectief van de behandelaar.
Dr. Clara van Karnebeek, Program Director United for Metabolic Diseases, Amsterdam UMC

11:15-11:45 Omgaan met grotere onzekerheid in klinisch onderzoek voor zeldzame ziekten.
Prof. Dr. Kit Roes, Professor Clinical Trial Methodology at the Julius Center, UMC Utrecht

PAUZE

13:00-13:30 Samenwerking publieke en private partijen om goedkope geneesmiddelen te “hergebruiken”.
Prof. Dr. Hans Büller, Oprichter van Fairmedicine

13:30-14:00 Geneesmiddelen voor kleine groepen naar de markt brengen.
Prof. Dr. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

14:00-14:30 Verzekerde geneesmiddelenzorg voor kleine patiëntengroepen.
Dr. Martin van der Graaff, Zorginstituut Nederland

14:30-14:45 Afrondende discussie

15:45 Promotie Charlotte Vrinten, Aula VU Hoofdgebouw.

Aanmelden bij Wilma IJzerman: secrcommgen@vumc.nl
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Sluiten