Symposium 'Zorgevaluatie in Beweging'

vrijdag 08 november 2019 13:00

Save the date: Symposium 'Zorgevaluatie in Beweging'
8 november 2019 | 13.00 - 17.00 | DeFabrique, Utrecht

Zorgevaluatie is volop in ontwikkeling. Deze zomer is het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van start gegaan, met als doel om zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de zorg. Vele partijen beïnvloeden dat proces en de belangen zijn groot. Belangrijk dus dat medisch specialisten hun belangrijkste onderzoeksvragen in kaart brengen, want zij weten samen met de patiënt wat er nodig is om de zorg te verbeteren. De wetenschappelijke verenigingen hebben daarom nu al 200 kennishiaten geprioriteerd.

Wat staat er op het programma?
Tijdens het symposium gaan we in gesprek over de relevante vragen rond zorgevaluatie. Hoe werken we internationaal samen en wie houdt in de gaten wat er in het buitenland gebeurt? Hoe geef je ruimte aan de vele andere betrokken partijen, zoals patiëntenverenigingen? Daarnaast moeten de barrières waar onderzoekers tegenaan lopen, worden beslecht. Het kan toch niet zo zijn dat het meer dan een jaar duurt voordat een studie gaat lopen? Wat kunnen we gezamenlijk doen om dat probleem op te lossen?

Voor wie?
Medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij zorgevaluatie.

Meer informatie en aanmelden
Binnenkort volgt meer informatie over sprekers en programma. Maar u kun zich nu al aanmelden via dit formulier zodat wij u op de hoogte kunnen brengen als het programma bekend is. Daarna kunt u zich definitief aanmelden.

Sluiten