Uitnodiging nascholingsbijeenkomst Fragiele X Syndroom

dinsdag 26 oktober 2021 19:30 - 21:30

Het fragiele X syndroom is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van een verstandelijke beperking en autisme
spectrum stoornis. Grote kans dat u er op enig moment mee te maken krijgt als zorgverlener. De afgelopen jaren is
er veel gebeurd op wetenschappelijk vlak. Graag nemen wij u mee in recente ontwikkelingen, die in veel gevallen
ook door te trekken zijn naar andere genetische oorzaken van verstandelijke beperking.

Op 26 oktober a.s. wordt om 19.30 u een nascholingsbijeenkomst over het fragiele X syndroom georganiseerd. De
organisatie is in handen van het Fragiele X Expertisecentrum ENCORE (Erasmus MC) en de patiëntenvereniging
Fragiele X Vereniging Nederland (fragielex.nl). Nieuwe ontwikkelingen op klinisch en wetenschappelijk vlak zullen de
revue passeren.

Sluiten