Voorjaarsbijeenkomst NACGG

vrijdag 25 juni 2021 13:15 - 16:00

Op vrijdag 25 juni organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar (online) voorjaarsbijeenkomst.

Datum: Vrijdag 25 juni 2021

Tijd: 13.15-16.00 uur

Locatie: Online

Kostendeelname: leden NACGG: gratis, niet-leden: 20 euro

Deze bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen op het terrein van de genetica en public health genomics.

Het onderwerp van deze voorjaarsbijeenkomst is: De waarde van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de genetica. De ontwikkeling van PGO’s zal belicht worden vanuit juridisch, zorg, onderzoek en patiënt perspectief. Op vrijdag 25 juni organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar (online) voorjaarsbijeenkomst.

Sluiten