Voorjaarsbijeenkomst NACGG

vrijdag 25 juni 2021 13:15 - 16:00

Op vrijdag 25 juni organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar (online) voorjaarsbijeenkomst.

Het onderwerp van deze voorjaarsbijeenkomst is: De waarde van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de genetica. De ontwikkeling van PGO’s zal belicht worden vanuit juridisch, zorg, onderzoek en patiënt perspectief.

Programma

13.30 Opening Mr. dr. Rachèl van Hellemondt, voorzitter

13.35 Recente ontwikkelingen PGO’s: juridisch kader en dilemma’s Mr. dr. Theo Hooghiemstra, Hooghiemstra & Partners

14.05 De waarde van het PGO voor het Tweelingenregister Prof. dr. Gonneke Willemsen, Vrije Universiteit Amsterdam

14.35 Dieet op maat dankzij een PGO? Drs. Reinder Broekstra, Rijksuniversiteit Groningen

15.05 Korte pauze

15.15 Medicatie op maat dankzij een PGO? Dr. Isa Houwink, LUMC en Drs. Rick Overkleeft, 4lifesupport

15.45 Vraaggesprek met Gaston Remmers, Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, over de ontwikkeling van PGO’s vanuit Citizen Science perspectief

16.15 Sluiting

Datum: Vrijdag 25 juni 2021

Tijd: 13.15-16.00 uur

Locatie: Online

Kostendeelname: leden NACGG: gratis, niet-leden: 20 euro

Deze bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen op het terrein van de genetica en public health genomics.

Sluiten