Winter-bijeenkomst NACGG

vrijdag 14 januari 2022 12:00 - 17:00

Op 14 januari aanstaande organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) weer haar winterbijeenkomst. Deze wordt in hybride vorm gehouden, dus u kunt zowel op locatie als online bij het programma aansluiten. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics. Hiervoor worden een aantal ingezonden abstracts geselecteerd voor het geven van een presentatie. U wordt van harte uitgenodigd om ook een abstract in te dienen via het abstractformulier op de NACGG-website. Daarnaast hebben we een gastspreker, die onze bijeenkomst afsluit.

De inzendtermijn voor de abstracts sluit op 11 december. Wij hopen op een groot aantal inzendingen!

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Innovatieprijs 2021 worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een veelbelovend onderzoeker, onderzoeksgroep of ander initiatief, die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht heeft gegeven aan community genetics en/of public health genomics.

Sluiten