Winter-bijeenkomst NACGG

vrijdag 14 januari 2022 13:30 - 17:00

Op 14 januari aanstaande organiseren we een winterbijeenkomst. Deze wordt online gehouden. We hebben een interessant programma met de volgende sprekers (ook als pdf te downloaden) :

  • Waardevol gebruik van menselijke DNA-data: onderzoek naar het borgen van publieke waarden in de waardeketen van DNA-data - Yayouk Willems, Ratheneau Instituut
  • Verbetering van volksgezondheid nastreven in nationale genomics initiatieven: geleerde lessen uit verschillende beleidsbenaderingen - Suzanne Onstwedder, RIVM
  • Kan het recht op een open toekomst gebruikt worden om de scope van genoom-brede niet-invasieve prenatale screening te bepalen? - Zoë Claesen, KU Leuven
  • Medische AI in de genetische zorg: een ethische analyse van “conversational agents”- Marlies van Lingen, UMC Utrecht
  • Risicopredictie op basis van familiegegevens: ethische en juridische uitdagingen bij de ontwikkeling van een digitale risicopredictie tool voor de algemene bevolking - Imke Cristiaans, UMCG

De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics.
Hiervoor zijn een aantal ingezonden abstracts geselecteerd voor het geven van een presentatie. Daarnaast hebben we een gastspreker, die onze bijeenkomst afsluit.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Innovatieprijs 2021 worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een veelbelovend onderzoeker, onderzoeksgroep of ander initiatief, die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht heeft gegeven aan community genetics en/of public health genomics.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u kort voor de bijeenkomst een link, waarmee u kunt deelnemen.

Sluiten