Afscheidssymposium Raoul Hennekam

donderdag 04 juli 2019 13:00 - 17:00

Ter ere van het op handen zijnde emeritaat van Raoul Hennekam, hoogleraar kindergeneeskunde en klinische genetica in het AMC, wordt op donderdag 4 juli 2019 in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam een afscheidssymposium gehouden. Alle collegae klinische genetici worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Afscheidssymposium Raoul Hennekam
Donderdag 4 juli 2019 13.00 -17.00 uur
Oude Lutherse Kerk (aula UvA)
Singel / hoek Spui
Amsterdam

Aanmelden kan via h.a.heidinga@amsterdamumc.nl of 020-5661415.

Hoogleraren worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het cort├Ęge bij de afscheidsrede van Raoul. U wordt verzocht dit van te voren door te geven aan mevrouw Hester Heidinga via h.a.heidinga@amsterdamumc.nl.

Zie onderstaand document voor meer informatie en het programma.

Sluiten