Assistentenlog/Wetenschapsdag VKGN/VKGL

donderdag 21 maart 2019 09:00 - 17:00

Donderdag 21 maart 2019 is er weer een assistentenlog/wetenschapsdag VKGN/VKGL.

Het programma is bekend!

---------------------------------------------------------------------

Hiervoor kan iedereen die:
in opleiding is tot (moleculair/klinisch) geneticus én zij die graag in opleiding willen komen, agnio’s, genetisch consulenten, physician assistants, arts-onderzoekers of Phd-studenten, een abstract insturen over een lopend of afgerond onderzoek, fundamenteel tot klinisch, retrospectief, prospectief en case reports. 16 abstracts zullen worden geselecteerd voor een presentatie. De presentatie duurt in principe 12 minuten met 3 minuten discussietijd en is bij voorkeur in het Engels.

Graag een abstract insturen van max. 250 woorden met vermelding van je functie en affiliatie naar mjongma3@umcutrecht.nl. Deadline voor insturen is 31 januari 2019.

Alle stafleden en andere geïnteresseerden worden geadviseerd deze datum alvast vrij te houden in hun agenda. De presentaties zijn ieder jaar van hoog niveau en dit LOG wordt steeds erg gewaardeerd!

Schrijf je hier in:

Sluiten