In memoriam: prof. Henry T. Lynch

woensdag 12 juni 2019 12:30

Op 2 juni j.l. overleed na een kort ziekbed prof. Henry T. Lynch, op de leeftijd van 91 jaar. Tot voor kort was hij - als altijd - actief op het gebied van erfelijke tumoren.

In de jaren vanaf 1960 bracht hij een nieuw inzicht naar voren: darmkanker had in sommige families een erfelijke oorzaak. Het zou lang duren, voordat dit inzicht algemeen werd geaccepteerd. Familiaire adenomateuze polyposis was wel bekend als een zeldzaam tumorsyndroom met polyposis, Henry Lynch propageerde het bestaan van HNPCC: hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom. Pas vanaf de jaren 1995 is de oorzaak van dit syndroom op DNA-niveau opgehelderd en nu is de naam voor de aandoening, die wordt veroorzaakt door kiembaanmutaties in DNA mismatch repair genen het Lynch syndroom.

Naast HNPCC bestudeerde prof. Lynch erfelijke borst- en eierstokkanker en een reeks andere erfelijke tumorsyndromen.

In Nederland hebben verschillende klinisch genetici en laboratoriumspecialisten klinische genetica nauw met Henry Lynch samengewerkt. Op congressen hebben velen Henry persoonlijk leren kennen. Hij was een bescheiden man en gedreven in zijn werk. Zijn voordrachten stonden steeds in dienst van het ene doel: herkennen van erfelijke tumorsyndromen, bieden van preventieve maatregelen en adequate behandeling. In de omgang met collega’s was hij hartelijk, belangstellend en – door zijn bijzondere staat van dient en zijn niet aflatende gedrevenheid – een inspiratie voor velen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en andere dierbaren.

Fred Menko, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Rolf Sijmons, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

Anja Wagner, Erasmus Universitair Medisch Centrum, Rotterdam

Sluiten