LOG januari 2021

donderdag 21 januari 2021 09:00 - 16:00

Op donderdag 21 januari vindt de LOG dag digitaal plaats. Het programma volgt nog. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 januari 2021 via Semble. Dit is alleen mogelijk na inloggen. Niet leden kunnen via deze link aanmelden tot uiterlijk 17 januari.

Net als voorgaande jaren zal het programma bestaan uit een combinatie van expert voordrachten en casuïstiek met als thema "What We Know Best". Aandachtsgebied voor themaspreker en casuïstiek is naar eigen keuze. Per klinisch genetisch centrum is 30 minuten in het dagprogramma beschikbaar. De volgende indeling kan als voorbeeld worden gebruikt:

  • 15 min themaspreker: naam spreker en titel hiervoor aanmelden per centrum
  • 15 min voor casuïstiek (geen abstracts nodig)

Tijdens deze dag is het voornemen om de Ton van Essen prijs 2021 uit te reiken aan een van de sprekers. De prijs is een stimulus voor (kleinschalig) wetenschappelijk onderzoek voortkomend uit klinische werkzaamheden, zonder dat hierbij een beroep wordt gedaan op een specifieke onderzoeksaanstelling en/of onderzoeksgeld. Arts-assistenten klinische genetica kunnen hiervoor in aanmerking komen.

De bijeenkomst zal worden afgesloten worden met de volgende presentaties:
Helger Yntema (Radboud): “Landelijk beleid voor het melden van nevenbevindingen in WES”.
Daphne Stemkens (VSOP): “Counselingsdocumenten postnatale WES”.

Het programma is bijgevoegd.

Aanmelden kan via Semble na inloggen. De link naar de Teams vergadering en de instructie volgt op een later moment. Mochten er vragen zijn, dan kun je mailen naar secretariaat@vkgn.org.

Sluiten